Neidio i'r prif gynnwy

Anogir beicwyr modur i gymryd gofal

Marchog beic modur

Mae Ymgynghorydd Trawma Ysbyty Treforys yn annog beicwyr modur i gymryd gofal ar ôl delio â chanlyniadau cyfres o ddamweiniau difrifol.

Cadarnhaodd yr Athro Ian Pallister fod un person wedi marw a bod eraill wedi dioddef anafiadau newid bywyd mewn gwrthdrawiadau beic modur dros yr wythnos ddiwethaf.

“Yn yr wyth wythnos cyn hynny, nid oedd gennym ni ddim” meddai’r Athro Pallister, sydd hefyd yn rhedeg y rhaglen MSc mewn trawma yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe.

“Efallai eu bod bellach yn dechrau manteisio ar y ffyrdd tawelach ac yn mynd allan mwy.

“Fodd bynnag, nid yw'r ffaith bod y ffyrdd yn dawel yn golygu eu bod yn llai peryglus.”

Gofynnodd yr Athro Pallister (yn y llun ) i feicwyr modur feddwl am yr hyn yr oeddent yn ei wneud, reidio'n ofalus ac ufuddhau i'r terfyn cyflymder.

“Fe ddylen nhw hefyd wisgo’r dillad diogelwch priodol,” ychwanegodd.

Ian Pallister “Bydd gwisgo esgidiau cyffredin, siorts a chrysau-T yn arwain at anafiadau gwael hyd yn oed yn waeth os cewch chi ddamwain.”

Dywedodd y dylai beicwyr modur ddilyn y neges o aros adref, amddiffyn y GIG ac achub bywydau, pryd bynnag y bo hynny'n bosibl.

Er bod hyn, a mesurau fel cadw pellter cymdeithasol, wedi helpu, dywedodd yr Athro Pallister fod gwasanaethau ysbyty yn parhau i fod dan straen aruthrol.

“Os bydd rhywun yn cael damwain ddifrifol mae’n ychwanegu at y pwysau. Nid yw ein capasiti theatr o gwbl yn debyg i'r hyn ydyw fel arfer, ” meddai.

“Rhaid i ni flaenoriaethu anafiadau difrifol ac argyfyngau uwchlaw popeth. Yn anffodus mae hynny'n golygu na fydd rhywun arall yn cael y driniaeth y maen nhw wedi bod yn aros amdani.

“Yn anffodus rydym wedi gweld un farwolaeth yn ddiweddar a thri achos gydag anafiadau difrifol iawn a allai newid bywyd ar ôl gwrthdrawiadau beic modur.

“Cadwch yn ddiogel, yn enwedig yn ystod y penwythnos gŵyl y banc. Peidiwch â chymryd unrhyw siawns. Gyrwyr ceir, byddwch yn wyliadwrus hefyd. "