Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Rhwydwaith Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig newydd i gefnogi staff bwrdd iechyd Bae Abertawe
Rhwydwaith Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig newydd i gefnogi staff bwrdd iechyd Bae Abertawe
18/10/19
Rhwydwaith Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig newydd i gefnogi staff bwrdd iechyd Bae Abertawe

Mae rhwydwaith Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig newydd wedi'i sefydlu i godi dealltwriaeth ddiwylliannol, gwella cefnogaeth staff a hybu gofal cleifion ar draws bwrdd iechyd Bae Abertawe.

Mae rhodd o lyfrau yn helpu grŵp i fynd trwy atgofion
Mae rhodd o lyfrau yn helpu grŵp i fynd trwy atgofion
18/10/19
Mae rhodd o lyfrau yn helpu grŵp i fynd trwy atgofion

Mae llun yn y South Wales Evening Post wedi arwain at lyfrgell gyfan o atgofion ar gyfer grŵp cymdeithasol i'r rhai sy'n byw gyda dementia

Mae ymwelwyr yn cael profiad ymarferol mewn Diwrnod Agored
Mae ymwelwyr yn cael profiad ymarferol mewn Diwrnod Agored
17/10/19
Mae ymwelwyr yn cael profiad ymarferol mewn Diwrnod Agored

Profodd ail ddiwrnod agored Ysbyty Treforys yn llwyddiant mawr

"Gadawodd y ffliw fi yn ofni y byddwn marw."
"Gadawodd y ffliw fi yn ofni y byddwn marw."
14/10/19
"Gadawodd y ffliw fi yn ofni y byddwn marw."

 “Roeddwn i wir yn meddwl fy mod i'n mynd i farw. Roeddwn yn hollol gorweddog. Ni allwn wneud unrhyw beth drosof fy hun. ”

Mae staff Bae Abertawe yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Mae staff Bae Abertawe yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd
11/10/19
Mae staff Bae Abertawe yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Ymgasglodd staff Bae Abertawe yn yr LC yn Abertawe i nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd gyda'r nod o roi gobaith i'r rhai sy'n cael trafferth gyda materion meddyliol trwy dynnu sylw at yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i'r rhai a allai fod eu hangen.

Tabl pos yn dod â chleifion yn agosach at ei gilydd
Tabl pos yn dod â chleifion yn agosach at ei gilydd
11/10/19
Tabl pos yn dod â chleifion yn agosach at ei gilydd
Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif
Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif
08/10/19
Mae gweithiwr cynnal a chadw yn canmol y ward a helpodd i achub ei llaw ar ôl iddi gael ei thorri i ffwrdd gan lif

Mae gweithiwr cynnal a chadw wedi canmol y staff “gwych” yn Ward Penfro Ysbyty Treforys a achubodd ei law ar ôl iddo gael ei dorri i ffwrdd mewn damwain gyda llif gron.

Canolfan Burns yn tynnu sylw at beryglon i fabanod a phlant bach
Canolfan Burns yn tynnu sylw at beryglon i fabanod a phlant bach
08/10/19
Canolfan Burns yn tynnu sylw at beryglon i fabanod a phlant bach

Mae staff yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru ar genhadaeth i geisio atal sgaldiadau I  babanod a phlant bach.

Dathliad gwasanaeth hir i staff ymroddedig Bae Abertawe
Dathliad gwasanaeth hir i staff ymroddedig Bae Abertawe
07/10/19
Dathliad gwasanaeth hir i staff ymroddedig Bae Abertawe

Maent wedi cyflawni 2,723 mlynedd syfrdanol o wasanaeth rhyngddynt - a bellach mae 87 o staff y bwrdd iechyd wedi cael eu cydnabod am eu gwasanaeth hir.

Mae'r gaeaf yn dod: Ymunwch â'n brwydr yn erbyn ffliw
Mae'r gaeaf yn dod: Ymunwch â'n brwydr yn erbyn ffliw
07/10/19
Mae'r gaeaf yn dod: Ymunwch â'n brwydr yn erbyn ffliw

Mynnwch y brechiad

Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i'r afael â chlefyd y galon
Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i'r afael â chlefyd y galon
03/10/19
Mae twrnamaint rygbi coffa yn helpu i fynd i'r afael â chlefyd y galon

Mae twrnamaint rygbi blynyddol yn helpu staff mewn ysbyty yn Abertawe i godi ymwybyddiaeth o fath o glefyd y galon.

Cynllun peilot bwndeli babanod i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'r rhai bach
Cynllun peilot bwndeli babanod i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'r rhai bach
02/10/19
Cynllun peilot bwndeli babanod i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i'r rhai bach

Bydd cynllun bwndeli babanod newydd a fydd yn gweld rhieni babanod newydd-anedig yn cael cynnig pecyn o ddillad ac anrhegion eraill i helpu i gefnogi eu teulu yn cael eu treialu ym Mae Abertawe.

Ymgynghorydd yn rhagnodi'r gampfa cyn llawdriniaeth
Ymgynghorydd yn rhagnodi'r gampfa cyn llawdriniaeth
01/10/19
Ymgynghorydd yn rhagnodi'r gampfa cyn llawdriniaeth

Cyfarfod â'r ymgynghorydd sy'n rhagnodi sesiynau campfa cyn llawdriniaeth ar gyfer cleifion canser yr ysgyfaint ... ac yn achub bywydau!

Cynhaliwyd digwyddiadau ysbyty i arddangos llwyddiannau staff Bae Abertawe
Cynhaliwyd digwyddiadau ysbyty i arddangos llwyddiannau staff Bae Abertawe
30/09/19
Cynhaliwyd digwyddiadau ysbyty i arddangos llwyddiannau staff Bae Abertawe

Fe wnaeth yr atriwm yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot ganu gyda sain llwyddiant wrth i staff ymgynnull i ddathlu eu cyflawniadau a dangos yr ystod eang o wasanaethau y mae'r GIG yn eu cynnig.

Cyfle i gael diwrnod ymarferol yn Ysbyty Treforys
Cyfle i gael diwrnod ymarferol yn Ysbyty Treforys
27/09/19
Cyfle i gael diwrnod ymarferol yn Ysbyty Treforys

Bydd Ysbyty Treforys yn agor ei ddrysau i bawb mis nesaf yn dilyn llwyddiant ei ddiwrnod agored cyntaf

Pâr yn paratoi cyflwyno hyfforddiant mamolaeth yn Affrica
Pâr yn paratoi cyflwyno hyfforddiant mamolaeth yn Affrica
27/09/19
Pâr yn paratoi cyflwyno hyfforddiant mamolaeth yn Affrica

Maent yn hyrwyddo gofal mamolaeth diogel ac urddasol

Brif wobr i'r tîm sy'n helpu dyfu cenhedlaeth newydd o weithwyr y GIG
Brif wobr i'r tîm sy'n helpu dyfu cenhedlaeth newydd o weithwyr y GIG
26/09/19
Brif wobr i'r tîm sy'n helpu dyfu cenhedlaeth newydd o weithwyr y GIG

Mae tîm sy'n helpu i greu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr y GIG yn cael ei ystyried ar gyfer gwobr fawreddog.

Mae golffwyr yn dweud diolch i'r ysbyty gyda gyriant codi arian
Mae golffwyr yn dweud diolch i'r ysbyty gyda gyriant codi arian
24/09/19
Mae golffwyr yn dweud diolch i'r ysbyty gyda gyriant codi arian

Mae grŵp o golffwyr Abertawe wedi rhodd i Uned Gofal Coronaidd Treforys.

Mae arloesedd Bae Abertawe yn arwain at Wobrau GIG Cymru
Mae arloesedd Bae Abertawe yn arwain at Wobrau GIG Cymru
20/09/19
Mae arloesedd Bae Abertawe yn arwain at Wobrau GIG Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau GIG Cymru eleni.

Amlygwyd gwasanaethau gofal brys arloesol Bae Abertawe mewn gynhadledd
Amlygwyd gwasanaethau gofal brys arloesol Bae Abertawe mewn gynhadledd
20/09/19
Amlygwyd gwasanaethau gofal brys arloesol Bae Abertawe mewn gynhadledd

Mae dau wasanaeth gofal brys blaengar newydd sy'n darparu gofal drws ffrynt dwys i gleifion ac yn eu hatal rhag cael eu derbyn i'r ysbyty yn ddiangen yn cael eu dal i fyny fel enghreifftiau o arfer da yng Nghymru.