Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Aelodau o Adran Dermatoleg BIP Bae Abertawe sy ' title='Haul, môr a diogelwch!'/>
Aelodau o Adran Dermatoleg BIP Bae Abertawe sy ' title='Haul, môr a diogelwch!'/>
04/05/2021
Haul, môr a diogelwch!

Mae arbenigwyr gofal croen ym Mae Abertawe yn annog pobl i gadw'n ddiogel wrth fwynhau'r haul i helpu atal canser.

22/04/2021
Cenhadaeth wedi'i chyflawni ar gyfer Llu Cymorth Brechu milwrol ym Mae Abertawe

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi diolch i'r fyddin am ei gefnogaeth amhrisiadwy wrth sefydlu rhaglen frechu'r ardal

22/04/2021
Dull arloesol o osgoi dderbyniadau i'r ysbyty

O ran dull cyfannol o ddiwallu anghenion iechyd a gofal cymdeithasol cleifion, mae Clwstwr Cwmtawe wedi mynd yn rhithwir i ddod o hyd i'r holl atebion cywir

21/04/2021
Galwad i gydweithredu ag olrheinwyr cyswllt ar ôl parti anghyfreithlon ym maestref Abertawe

Mae mynychwyr parti mewn cyfarfod anghyfreithlon mewn tŷ yng ngorllewin Abertawe wedi cael eu beirniadu am gam

20/04/2021
Mae bardd yr ysbyty yn gobeithio y bydd geiriau'n helpu i wrthsefyll colled Covid

Mae cerdd wreiddiol a ysgrifennwyd i dawelu meddyliau perthnasau galarus yn ymweld ag Ysbyty Treforys, er gwaethaf cyfyngiadau Covid, bod eu hanwyliaid yn derbyn gofal hyd at y diwedd, bellach yn cael ei harddangos

19/04/2021
Bae Abertawe i gefnogi treial newydd yn y DU ar gyfer brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y treial clinigol diweddaraf sy'n astudio brechlyn yn erbyn COVID-19.

Tri chlinigwr yn ardal aros ysbytai
Tri chlinigwr yn ardal aros ysbytai
08/04/2021
Nyrs cyntaf yng Nghymru i roi pigiadau arbed golwg

Nyrs arbenigol Singleton, Melvin Cua, yn helpu i ryddhau offthalmolegwyr i wneud gwaith arall

06/04/2021
Mae côr yr Adran Achosion Brys yn hanfodol i les staff

Mae côr ysbyty yn mynd o nerth i nerth ar ôl ymddangos ar y teledu fel rhan o ddarllediad y BBC o Ddiwrnod Coffa Covid cenedlaethol cyntaf

31/03/2021
Cadwch at y rheolau y Pasg yma wrth i gynulliadau Clase achosi clystyrau Covid

Mae teuluoedd yn cael eu rhybuddio i gadw at y rheolau y Pasg hwn ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod dros chwarter yr achosion presennol o Abertawe Covid-19 wedi cael eu holrhain i nifer o gynulliadau tai yng ngogledd y ddinas.

24/03/2021
Clwstwr o achosion Covid Castell-nedd Port Talbot yn gysylltiedig â chasgliadau teulu mewn cartrefi

Mae teuluoedd yn cael eu hannog i gadw at reolau pellter cymdeithasol pwysig ar ôl i glwstwr o achosion Covid-19 gael eu cysylltu â chasgliadau cartrefi a allai fod yn anghyfreithlon yn ardal Briton Ferry.

Llun o fam yn dal ei fabi
Llun o fam yn dal ei fabi
23/03/2021
Yr unig uned mam a babi o'i math yng Nghymru i agor ym Mae Abertawe

Bydd Uned Gobaith yn helpu menywod sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol

MD1
MD1
23/03/2021
Mae Bae Abertawe yn arsylwi Diwrnod Coffa Covid cyntaf erioed

Fel rhan o Ddiwrnod Coffa Covid 2021, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi oedi i fyfyrio ar frwydr, aberth a gwasanaeth anhunanol y 12 mis diwethaf, a chofio am bawb sydd wedi colli eu bywydau yn ystod y pandemig.

Llun o James Murphy
Llun o James Murphy
23/03/2021
Ymateb i'r her yn ystod blwyddyn fel dim arall

Tynnu sylw at rywfaint o'r gwaith anhygoel sy'n digwydd y tu ôl i'r llenni ym Mae Abertawe yn ystod pandemig Covid-19.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
19/03/2021
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 25ain Mawrth 2021

HYSBYSIR DRWY HYN Y CYNHELIR CYFARFOD O FWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE AR DDYDD IAU, 25 MAWRTH 2021 YN YSTAFELL Y MILENIWM, Y PENCADLYS, UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR 

Llun o amrywiaeth o bethau i wneud gyda
Llun o amrywiaeth o bethau i wneud gyda
19/03/2021
Mae'r Tywysog William yn diolch i staff BIP Bae Abertawe am eu hymateb COVID-19

Gwnaeth Dug Caergrawnt alwad ffôn arbennig i Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yr wythnos hon, i ddiolch i'n holl staff y GIG am eu hymdrechion trwy gydol pandemig Covid-19.

Jan Whitley a Jun Cezar Zaldua y tu allan i ED Morriston
Jan Whitley a Jun Cezar Zaldua y tu allan i ED Morriston
08/03/2021
Mae ymchwilwyr yn mentro i hotspots Covid

Mae tîm Treforys yn recriwtio ugeiniau o gleifion ar gyfer astudiaeth unigryw.

02/03/2021
Mae merch ifanc yn gobeithio pacio dyrnu gyda'i fideo golchi dwylo Covid

Mae actores ifanc uchelgeisiol o Abertawe yn serennu yn fideo ei hun yn annog pobl i gadw at y rheolau i helpu i ddod â chyfnod chloi i ben fel y gall hi fynd yn ôl i'r ysgol lwyfan

25/02/2021
Mae profion COVID-19 bellach yn agored i bobl ag ystod ehangach o symptomau

Ehangodd yr ystod symptomau i helpu i ddod o hyd i achosion cudd yng nghymunedau Bae Abertawe

Llun o Mark Drakeford, Mark Hacket a
Llun o Mark Drakeford, Mark Hacket a
19/02/2021
Mae Prif Weinidog Cymru yn canmol Academi Prentisiaid Bae Abertawe

Mae Prif Weinidog Cymru wedi canmol rôl Academi Prentisiaid Bae Abertawe wrth helpu i sicrhau bod y GIG yng Nghymru mewn dwylo diogel yn mynd i'r dyfodol.

Llun o bobl o flaen ysbyty i hybu beidio ysmygu ar tir ysbyty
Llun o bobl o flaen ysbyty i hybu beidio ysmygu ar tir ysbyty
17/02/2021
Mae gwaharddiad ar ysmygu ar dir ysbytai yn dod yn gyfraith o Fawrth 1af

Rheoliadau newydd yn dod i mewn ar Fawrth 1af a fydd yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ysmygu mewn dir yr ysbyty.