Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yn dod - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Mae technoleg robotig yn rhyddhau fferyllwyr ysbytai
Mae technoleg robotig yn rhyddhau fferyllwyr ysbytai
06/12/19
Mae technoleg robotig yn rhyddhau fferyllwyr ysbytai

Gallant dreulio mwy o amser ar y wardiau, lle mae eu hangen fwyaf.

Mae uned meddygon teulu arloesol yn gweithio gyda pharafeddygon i leddfu pwysau'r gaeaf ar adrannau Damweiniau ac Achosion Brys
Mae uned meddygon teulu arloesol yn gweithio gyda pharafeddygon i leddfu pwysau'r gaeaf ar adrannau Damweiniau ac Achosion Brys
06/12/19
Mae uned meddygon teulu arloesol yn gweithio gyda pharafeddygon i leddfu pwysau'r gaeaf ar adrannau Damweiniau ac Achosion Brys

Gan weithio gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, mae'r Uned Meddygon Teulu Acíwt (AGPU) yn Ysbyty Singleton eisoes yn helpu cannoedd o bobl bob mis nad oes ganddynt afiechydon sy'n peryglu bywyd ond sydd angen gofal brys heb ei gynllunio o hyd.

Cleifion i helpu dreialu prawf canser y coluddyn newydd
Cleifion i helpu dreialu prawf canser y coluddyn newydd
04/12/19
Cleifion i helpu dreialu prawf canser y coluddyn newydd

Bydd ymchwilwyr Abertawe yn recriwtio 800 o Gymru a Lloegr

Mae galw ar ddynion i edrych ar ôl eu lles
Mae galw ar ddynion i edrych ar ôl eu lles
03/12/19
Mae galw ar ddynion i edrych ar ôl eu lles

Mae grŵp cymorth newydd i ddynion ym Mae Abertawe sy'n ymwneud â'u hiechyd meddwl yn denu diddordeb enfawr o bob rhan o'r rhanbarth

Dad i roi aren i ddieithryn cyn rhedeg Marathon Llundain
Dad i roi aren i ddieithryn cyn rhedeg Marathon Llundain
03/12/19
Dad i roi aren i ddieithryn cyn rhedeg Marathon Llundain

Pan oedd yn edrych fel y byddai angen trawsblaniad aren ar ferch Geoff Walker, nid oedd unrhyw gwestiwn beth fyddai’n ei wneud. Ond pan nad oedd ei hangen arni, penderfynodd roi ei - i ddieithryn yn lle.

Mae meddygfa yn cynnal parti brechiad ffliw i bobl ifanc
Mae meddygfa yn cynnal parti brechiad ffliw i bobl ifanc
02/12/19
Mae meddygfa yn cynnal parti brechiad ffliw i bobl ifanc

Mae diffoddwyr tân a thywysogesau wedi rhoi help llaw i helpu plant ym Mro Castell-nedd i ymladd yn erbyn y ffliw y gaeaf hwn

Gwirfoddolwyr i helpu mamau sy'n bwydo ar y fron ar wardiau ôl-enedigol Bae Abertawe
Gwirfoddolwyr i helpu mamau sy'n bwydo ar y fron ar wardiau ôl-enedigol Bae Abertawe
29/11/19
Gwirfoddolwyr i helpu mamau sy'n bwydo ar y fron ar wardiau ôl-enedigol Bae Abertawe

Mae grŵp newydd o wirfoddolwyr ar fin helpu mamau sy’n cychwyn ar eu taith bwydo ar y fron ar wardiau ôl-enedigol Bae Abertawe.

Mae Arddangosfa Radiotherapi yn tynnu sylw at ymchwil arloesol sy'n cael ei wneud ym Mae Abertawe
Mae Arddangosfa Radiotherapi yn tynnu sylw at ymchwil arloesol sy'n cael ei wneud ym Mae Abertawe
29/11/19
Mae Arddangosfa Radiotherapi yn tynnu sylw at ymchwil arloesol sy'n cael ei wneud ym Mae Abertawe


Mae myfyriwr sydd wedi cael diagnosis o diwmor ar yr ymennydd yn ystod ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol sydd wedi mynd ymlaen i astudio ar gyfer gradd meistr wedi canmol staff “anhygoel” y GIG.

Sut bu bron i'r ffliw ddinistrio teulu
Sut bu bron i'r ffliw ddinistrio teulu
26/11/19
Sut bu bron i'r ffliw ddinistrio teulu

Fe wnaeth gŵr Anna baratoi'r plant am bywyd heb eu fam.

Mae buddsoddiad o £12.7 miliwn mewn gwasanaethau radiotherapi yn helpu Bae Abertawe yn y frwydr yn erbyn canser
Mae buddsoddiad o £12.7 miliwn mewn gwasanaethau radiotherapi yn helpu Bae Abertawe yn y frwydr yn erbyn canser
26/11/19
Mae buddsoddiad o £12.7 miliwn mewn gwasanaethau radiotherapi yn helpu Bae Abertawe yn y frwydr yn erbyn canser

Mae buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd mewn gwasanaethau canser yn Abertawe yn golygu mai cleifion fydd y cyntaf yng Nghymru i elwa o'r dechnoleg radiotherapi ddiweddaraf.
 

Mae ysbyty'n elwa gyda llawer o help gan ei ffrindiau!
Mae ysbyty'n elwa gyda llawer o help gan ei ffrindiau!
25/11/19
Mae ysbyty'n elwa gyda llawer o help gan ei ffrindiau!

Diolchwyd i dîm o wirfoddolwyr ymroddedig am flwyddyn epig arall o ymdrechion codi arian ar gyfer Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Pob un ar fwrdd hen bws ar gyfer taith hiraethus
Pob un ar fwrdd hen bws ar gyfer taith hiraethus
21/11/19
Pob un ar fwrdd hen bws ar gyfer taith hiraethus

Mae aelodau grŵp cymdeithasol ar gyfer pobl sy'n byw gyda dementia a'u ffrindiau wedi mwynhau taith arbennig i lawr lôn atgofion ... mewn bws

Man gollwng newydd ar gyfer fframiau cerdded a baglau diangen
Man gollwng newydd ar gyfer fframiau cerdded a baglau diangen
21/11/19
Man gollwng newydd ar gyfer fframiau cerdded a baglau diangen

Mae cynnydd yn yr offer ysbyty sydd i'w gael mewn gweithfeydd ailgylchu, eu hanfon i safleoedd tirlenwi neu hyd yn oed eu gwerthu mewn gwerthiannau cist car a siopau elusennol wedi arwain Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i weithredu.

Mae Kathleen ysbrydoledig yn cael parti annisgwyl ar gyfer ei phen-blwydd yn 99 oed
Mae Kathleen ysbrydoledig yn cael parti annisgwyl ar gyfer ei phen-blwydd yn 99 oed
21/11/19
Mae Kathleen ysbrydoledig yn cael parti annisgwyl ar gyfer ei phen-blwydd yn 99 oed

Mae Kathleen wedi adennill ei hannibyniaeth ar ôl anaf difrifol

Canmoliaeth San Steffan am dîm ceulad gwaed
Canmoliaeth San Steffan am dîm ceulad gwaed
19/11/19
Canmoliaeth San Steffan am dîm ceulad gwaed

Mae tîm o fferyllwyr o Ysbyty Singleton wedi cael eu canmol mewn seremoni wobrwyo fawr am ei ymdrechion i fynd i’r afael ag un o brif achosion marwolaeth mewn cleifion canser

Mae staff Bae Abertawe yn ychwanegu lleisiau at alwad ymwybyddiaeth gwrthfiotig
Mae staff Bae Abertawe yn ychwanegu lleisiau at alwad ymwybyddiaeth gwrthfiotig
15/11/19
Mae staff Bae Abertawe yn ychwanegu lleisiau at alwad ymwybyddiaeth gwrthfiotig

Bob mis Tachwedd, nod Wythnos Ymwybyddiaeth Gwrthfiotig y Byd (Tachwedd 18–24, 2019) yw cynyddu gwybodaeth y cyhoedd am broblem ymwrthedd gwrthfiotig, ac annog pobl i gymryd gwrthfiotigau dim ond pan fydd eu hangen arnynt.

Disgwylir i ymgynghoriadau digidol drawsnewid Meddygfa Cwm Abertawe
Disgwylir i ymgynghoriadau digidol drawsnewid Meddygfa Cwm Abertawe
15/11/19
Disgwylir i ymgynghoriadau digidol drawsnewid Meddygfa Cwm Abertawe

Cyn bo hir, bydd rai cleifion o Gwm Abertawe dim ond clic llygoden i ffwrdd o ymgynghoriad â'u meddyg wrth i'w meddygfa fynd ar-lein

Nyrsys Bae Abertawe yn cael eu hanrhydeddu yng ngwobrau Nyrs y Flwyddyn CNB Cymru
Nyrsys Bae Abertawe yn cael eu hanrhydeddu yng ngwobrau Nyrs y Flwyddyn CNB Cymru
14/11/19
Nyrsys Bae Abertawe yn cael eu hanrhydeddu yng ngwobrau Nyrs y Flwyddyn CNB Cymru

Mae wyth nyrsys Bae Abertawe wedi cael eu cydnabod am eu gwaith rhagorol mewn seremoni wobrwyo genedlaethol.

Gall ymladd y ffliw fod yn hwyl
Gall ymladd y ffliw fod yn hwyl
13/11/19
Gall ymladd y ffliw fod yn hwyl

Nid parti plant gyffredin oedd hon.

Gwddf tost? Bydd y fferyllydd yn eich gweld chi nawr
Gwddf tost? Bydd y fferyllydd yn eich gweld chi nawr
12/11/19
Gwddf tost? Bydd y fferyllydd yn eich gweld chi nawr

Gall 22 o fferyllwyr cymunedol ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot roi gwrthfiotigau i bobl am gyddfau dolurus a achosir gan haint bacteriol o 1 Rhagfyr.