Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Claf yn hybu ailadeiladu'r fron
Claf yn hybu ailadeiladu'r fron
20/01/20
Claf yn hybu ailadeiladu'r fron

Mae Jenny Young ar genhadaeth i wella bywydau menywod sydd wedi cael mastectomau.

Leanne yw'r Hyrwyddwr MS Uwch cyntaf yng Nghymru
Leanne yw'r Hyrwyddwr MS Uwch cyntaf yng Nghymru
17/01/20
Leanne yw'r Hyrwyddwr MS Uwch cyntaf yng Nghymru

Mae ei phrofiadau ei hun gyda chyflwr cronig yn golygu ei bod yn llawer mwy na swydd iddi yn unig.

Mae tîm dermatoleg Ysbyty Singleton yn ennill gwahoddiad i'r Unol Daleithiau
Mae tîm dermatoleg Ysbyty Singleton yn ennill gwahoddiad i'r Unol Daleithiau
17/01/20
Mae tîm dermatoleg Ysbyty Singleton yn ennill gwahoddiad i'r Unol Daleithiau

Mae gwaith tîm dermatoleg Ysbyty Singleton wrth ddefnyddio cofnod meddygol ar-lein newydd i’w gwneud yn fwy cyfleus i’w gleifion gael gafael ar ofal a meddyginiaeth barhaus, wedi derbyn cydnabyddiaeth ryngwladol

Cryfhau ein cymunedau o'r tu mewn
Cryfhau ein cymunedau o'r tu mewn
16/01/20
Cryfhau ein cymunedau o'r tu mewn

Ar adeg pan ymddengys bod unigrwydd ac unigedd ar gynnydd, mae Clwstwr Cwmtawe yn helpu i ailadeiladu ymdeimlad o gymuned yn Nyffryn Abertawe Isaf

Gwasanaeth iechyd meddwl pobl ifanc wedi'i enwebu am fagiau o help
Gwasanaeth iechyd meddwl pobl ifanc wedi'i enwebu am fagiau o help
14/01/20
Gwasanaeth iechyd meddwl pobl ifanc wedi'i enwebu am fagiau o help

Dewiswyd gwasanaeth iechyd meddwl i bobl ifanc ar gyfer cynllun cyllido cymunedol Tesco’s Bags of Help.

Fe wnaeth Canolfan Diagnosis Cyflym yn NPTH leihau amser aros diagnosis canser hyd at 92%
Fe wnaeth Canolfan Diagnosis Cyflym yn NPTH leihau amser aros diagnosis canser hyd at 92%
14/01/20
Fe wnaeth Canolfan Diagnosis Cyflym yn NPTH leihau amser aros diagnosis canser hyd at 92%

Canfuwyd bod gwasanaeth peilot Canolfan Diagnosis Cyflym yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn lleihau amseroedd aros hyd at 92% i rai cleifion ac mae hefyd yn gost-effeithiol.

Moderneiddio ein gwasanaeth cleifion allanol
Moderneiddio ein gwasanaeth cleifion allanol
09/01/20
Moderneiddio ein gwasanaeth cleifion allanol

Oeddech chi'n gwybod bod dros hanner miliwn o apwyntiadau cleifion allanol yn ein hysbytai ym Mae Abertawe bob blwyddyn? Mae'r mwyafrif o'r rhain (tua 340K) yn gleifion sy'n cael eu galw yn ôl am apwyntiadau dilynol.

Rôl newydd i helpu pobl i adennill eu hannibyniaeth
Rôl newydd i helpu pobl i adennill eu hannibyniaeth
09/01/20
Rôl newydd i helpu pobl i adennill eu hannibyniaeth

Mae gan Glwstwr Cwmtawe wasanaeth newydd a all, yn llythrennol, helpu pobl i fynd yn ôl ar eu traed eto

Mae interniaid yn gweld newid "anghredadwy" dim ond 10 wythnos i swyddi
Mae interniaid yn gweld newid "anghredadwy" dim ond 10 wythnos i swyddi
09/01/20
Mae interniaid yn gweld newid "anghredadwy" dim ond 10 wythnos i swyddi

Wrth i interniaid Project SEARCH symud ymlaen i'w hail rownd o leoliadau, mae eu teuluoedd yn datgelu faint mae'r gwaith wedi eu helpu i dyfu.

Pat ar y pen am yr arch-gŵn therapi
Pat ar y pen am yr arch-gŵn therapi
09/01/20
Pat ar y pen am yr arch-gŵn therapi

Seren, ci therapi gweithgar  newydd wneud ei 200fed ymweliad ag adran radiotherapi Singleton. Gan weithio gyda'r perchennog Francis Davies, mae Seren wedi bod yn dod â gwenau i gleifion canser ers 2012.

Mae Dad yn cerdded merch i lawr yr ystlys er gwaethaf tiwmor ar yr ymennydd
Mae Dad yn cerdded merch i lawr yr ystlys er gwaethaf tiwmor ar yr ymennydd
07/01/20
Mae Dad yn cerdded merch i lawr yr ystlys er gwaethaf tiwmor ar yr ymennydd

Mae tîm Macmillan yn Ysbyty Singleton wedi helpu Peter James i gyrraedd y diwrnod mawr

Mae Ward 12 newydd wedd yn ailagor ar ôl tân llynedd
Mae Ward 12 newydd wedd yn ailagor ar ôl tân llynedd
06/01/20
Mae Ward 12 newydd wedd yn ailagor ar ôl tân llynedd

Mae ward yn Ysbyty Singleton a ddifrodwyd yn wael mewn tân fis Mawrth diwethaf yn ailagor, yn dilyn adnewyddiad helaeth.

Rhybudd am ysmygu ar gyfer defnyddwyr ocsigen cartref
Rhybudd am ysmygu ar gyfer defnyddwyr ocsigen cartref
02/01/20
Rhybudd am ysmygu ar gyfer defnyddwyr ocsigen cartref

Mae rhoi’r gorau i ysmygu yn syniad da i unrhyw un - ond i bobl ar therapi ocsigen cartref mae’n hanfodol.

Tîm lleferydd ac iaith sydd â'r gair olaf mewn gwobrau
Tîm lleferydd ac iaith sydd â'r gair olaf mewn gwobrau
27/12/19
Tîm lleferydd ac iaith sydd â'r gair olaf mewn gwobrau

Mae tîm lleferydd ac iaith Swansea Bay wedi rhoi digon i’r proffesiwn siarad amdano ar ôl ennill gwobr  Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dyfarnwyd staff y bwrdd iechyd am waith hyrwyddo gofal iechyd arloesol
Dyfarnwyd staff y bwrdd iechyd am waith hyrwyddo gofal iechyd arloesol
27/12/19
Dyfarnwyd staff y bwrdd iechyd am waith hyrwyddo gofal iechyd arloesol

Mae staff Bae Abertawe wedi cael eu cydnabod am eu harloesedd, eu tosturi a’u harweinyddiaeth yng Ngwobrau Hyrwyddo Gofal Iechyd 2019 Cymru.

Cymorth cinio Nadolig ar gyfer cleifion strôc
Cymorth cinio Nadolig ar gyfer cleifion strôc
23/12/19
Cymorth cinio Nadolig ar gyfer cleifion strôc

Bydd Sam Lloyd, therapydd iaith a lleferydd, allan ar ward strôc Treforys ar fore’r Nadolig, gan helpu i sicrhau nad yw cleifion yn colli eu siawns i fwynhau cinio Nadoligaidd.

Mae'r Cynllun Anhwylderau Cyffredin wedi helpu dros 5,000 o gleifion yn ein hardal
Mae'r Cynllun Anhwylderau Cyffredin wedi helpu dros 5,000 o gleifion yn ein hardal
23/12/19
Mae'r Cynllun Anhwylderau Cyffredin wedi helpu dros 5,000 o gleifion yn ein hardal

Oeddech chi’n gwybod fod yna 26 o gyflyrau bob dydd ble y gallwch gael triniaethau dros y cownter AM DDIM ym MHOB fferyllfa gymunedol yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot?

System fideo newydd yn cadw teuluoedd â babanod cynamserol gyda'i gilydd adeg y Nadolig
System fideo newydd yn cadw teuluoedd â babanod cynamserol gyda'i gilydd adeg y Nadolig
20/12/19
System fideo newydd yn cadw teuluoedd â babanod cynamserol gyda'i gilydd adeg y Nadolig

Mae system rhannu fideos newydd yn helpu teuluoedd â babanod cynamserol yn yr ysbyty i gadw mewn cysylltiad y Nadolig hwn.

Mae babanod uned gofal arbennig yn dod at ei gilydd ar gyfer y Nadolig
Mae babanod uned gofal arbennig yn dod at ei gilydd ar gyfer y Nadolig
20/12/19
Mae babanod uned gofal arbennig yn dod at ei gilydd ar gyfer y Nadolig

Mae rhai o drigolion mwyaf annwyl Bae Abertawe wedi bod yn dathlu’r Nadolig gyda’r staff a helpodd i roi’r dechrau gorau mewn bywyd iddynt.

Nyrsys ardal yn epitomeiddio ewyllys da'r ŵyl
Nyrsys ardal yn epitomeiddio ewyllys da'r ŵyl
20/12/19
Nyrsys ardal yn epitomeiddio ewyllys da'r ŵyl

Cwrdd â'r nyrsys ardal sy'n rhoi'r mwyaf i'w diwrnod Nadolig i wasanaethu eraill