Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

25/02/21
Mae profion COVID-19 bellach yn agored i bobl ag ystod ehangach o symptomau

Ehangodd yr ystod symptomau i helpu i ddod o hyd i achosion cudd yng nghymunedau Bae Abertawe

Llun o Mark Drakeford, Mark Hacket a'r academi aprentis ar Zoom
Llun o Mark Drakeford, Mark Hacket a'r academi aprentis ar Zoom
19/02/21
Mae Prif Weinidog Cymru yn canmol Academi Prentisiaid Bae Abertawe

Mae Prif Weinidog Cymru wedi canmol rôl Academi Prentisiaid Bae Abertawe wrth helpu i sicrhau bod y GIG yng Nghymru mewn dwylo diogel yn mynd i'r dyfodol.

Llun o bobl o flaen ysbyty i hybu beidio ysmygu ar tir ysbyty
Llun o bobl o flaen ysbyty i hybu beidio ysmygu ar tir ysbyty
17/02/21
Mae gwaharddiad ar ysmygu ar dir ysbytai yn dod yn gyfraith o Fawrth 1af

Rheoliadau newydd yn dod i mewn ar Fawrth 1af a fydd yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ysmygu mewn dir yr ysbyty.

16/02/21
Mae gwobrau staff ED yn helpu i ddadebru morâl yn ystod pandemig

Mae Adran Achosion Brys (ED) Ysbyty Treforys wedi lansio ei seremoni wobrwyo fewnol ei hun mewn ymgais i hybu morâl yn ystod y cyfnod anoddaf yn ei hanes

Ceri Battle
Ceri Battle
15/02/21
Cleifion i gymryd rhan mewn astudiaeth achub bywyd

Mae prosiect ymchwil yn Ysbyty Treforys yn canolbwyntio ar anafiadau asen a allai fod yn ddifrifol neu hyd yn oed yn angheuol.

REACH
REACH
09/02/21
Mae gwasanaeth Clwstwr cwnsela i blant yn cael ei ehangu i oedolion

Mae grŵp o feddygfeydd yn Cwm Isaf Abertawe bellach yn cynnig gwasanaeth cwnsela a seicotherapi o bell i oedolion sy'n profi trallod emosiynol a heriau iechyd meddwl

02/02/21
Mae trigolion Bae Abertawe yn ymarfer eu ffordd i hapusrwydd yn ystod y pandemig

Mae trigolion Bae Abertawe yn troi at ymarfer corff yn amlach na phobl mewn unrhyw ran arall o Gymru er mwyn helpu i wella eu hiechyd meddwl yn ystod Pandemig Covid19.

30/01/21
Marwolaeth drist iawn gweithiwr gofal iechyd a wnaeth profi'n bositif am Covid-19

Gyda thristwch mawr rydym yn riportio marwolaeth ffrind a chydweithiwr annwyl a weithiodd yn yr Uned Mân Anafiadau yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Cover
Cover
26/01/21
Pennod Newydd i Therapi Lleferydd ac Iaith

Mae dwy o therapyddion lleferydd ac iaith Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi troi at y gair ysgrifenedig i helpu eu cleifion, a hynny drwy gyhoeddi llyfr plant

Dr John Gorst
Dr John Gorst
22/01/21
"Rydyn ni wedi colli pump claf Covid mewn un shifft mewn gofal dwys"

Mae clinigwyr rheng flaen yn rhoi disgrifiad dirdynnol o'r effaith yr ail don yn ei chael ar gleifion a staff.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
22/01/21
Datganiad mewn ymateb i adroddiad yr Ombwdsmon

Gan Mark Hackett, Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, a Paul Mears, Prif Swyddog Gweithredol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
22/01/21
DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 2019

Hysbysiad yn unol ag Adran 24 (3) o'r Ddeddf uchod.

21/01/21
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd - 28ain Ionawr 2021

HYSBYSIR DRWY HYN Y CYNHELIR CYFARFOD O FWRDD IECHYD PRIFYSGOL BAE ABERTAWE AR DDYDD IAU, 28 IONAWR 2021 YN YSTAFELL Y MILENIWM, Y PENCADLYS, UN PORTHFA TALBOT, BAGLAN, SA12 7BR 

21/01/21
Canolfan Wellness Newydd ar gyfer Stryd Fawr y ddinas

Mae Canolfan Wellness o'r radd flaenaf newydd yn dod i Stryd Fawr Abertawe diolch i bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Grŵp Tai Arfordirol.

16/12/20
Mae marwolaethau covid yn taro uchel newydd yn sylweddol yn ysbytai Bae Abertawe

Mae nifer y marwolaethau o bobl a brofodd yn bositif am Coronavirus yn ysbytai Bae Abertawe wedi cyrraedd uchafbwynt newydd yn sylweddol.

15/01/21
Rhybudd wrth i gleifion cardiaidd ohirio sganiau calon brys

Mae cleifion sy'n gohirio eu sganiau calon pwysig nes eu bod yn cael brechiad Covid-19 yn agored i niweidio eu hiechyd neu'n waeth, mae clinigwr pryderus wedi rhybuddio.

A picture of a swab
A picture of a swab
11/01/21
Mwy o gapasiti profi yn rhanbarth Bae Abertawe wrth i ganolfan brofi newydd agor yng Nghastell-nedd

Bydd cyfleuster profi cerdded trwodd ar gyfer y coronafeirws yn agor ym Maes Parcio Heol Milland, Castell-nedd, fel rhan o’r ymgyrch i wella hygyrchedd profion coronafeirws yn yr ardal.

Delwedd o Is-gadeirydd BIPBA, Steve Spill
Delwedd o Is-gadeirydd BIPBA, Steve Spill
08/01/21
Steve Spill wedi'i benodi'n Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Mae Steve Spill wedi'i benodi'n Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) a bydd yn dechrau ar y swydd yn ffurfiol ar 17 Ionawr. 

Delwedd collage o Farah Bhatti, Carol Doggett a Karen Kembery.
Delwedd collage o Farah Bhatti, Carol Doggett a Karen Kembery.
30/12/20
Staff rheng flaen yn derbyn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd

Mae Llawfeddyg Cardiaidd Ymgynghorol benywaidd cyntaf Cymru a dwy uwch nyrs sydd i gyd yn arweinwyr yn eu meysydd wedi cael eu cydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Delwedd o fferm solar.
Delwedd o fferm solar.
29/12/20
Ysbyty Treforys fydd y cyntaf yng Nghymru i ddatblygu ei fferm solar ei hun

Ysbyty Treforys fydd y cyntaf yng Nghymru i ddatblygu ei fferm solar ei hun ar raddfa lawn, a hynny ar gost o £5.7 miliwn.