Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Lledaenu gair sesiynau lleferydd ac iaith newydd
Lledaenu gair sesiynau lleferydd ac iaith newydd
23 August 2019
Lledaenu gair sesiynau lleferydd ac iaith newydd

Mae sesiynau ‘siarad i mewn’ newydd i rieni ag unrhyw bryderon ynghylch datblygiad lleferydd ac iaith eu plentyn yn cael eu cyflwyno i Gwm Abertawe Isaf

Mae rhieni ddiolchgar yn codi arian ar gyfer ysbyty
Mae rhieni ddiolchgar yn codi arian ar gyfer ysbyty
22 August 2019
Mae rhieni ddiolchgar yn codi arian ar gyfer ysbyty

Pan oedd Paul a Lindsay Crutchley yn cychwyn Hanner Marathon Abertawe roedd ganddyn nhw fwy ar eu meddyliau na chroesi'r llinell derfyn yn unig.

Mae apwyntiadau newydd yn helpu i drawsnewid Meddygfa Llansamlet
Mae apwyntiadau newydd yn helpu i drawsnewid Meddygfa Llansamlet
21 August 2019
Mae apwyntiadau newydd yn helpu i drawsnewid Meddygfa Llansamlet

Mae meddygfa yn Abertawe wedi croesawu dau aelod newydd o staff i helpu i drawsnewid y ffordd y mae anghenion cleifion yn cael eu diwallu.

Argymhellir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch dyfodol Meddygfa Cwmllynfell
Argymhellir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch dyfodol Meddygfa Cwmllynfell
20 August 2019
Argymhellir ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch dyfodol Meddygfa Cwmllynfell

Argymhelliad i'w ystyried gan y bwrdd iechyd ym mis Tachwedd.

Nod y bwrdd iechyd yw lleihau ôl troed carbon gyda cerbydau trydan
Nod y bwrdd iechyd yw lleihau ôl troed carbon gyda cerbydau trydan
19 August 2019
Nod y bwrdd iechyd yw lleihau ôl troed carbon gyda cerbydau trydan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn helpu i achub y blaned yn ogystal â bywydau diolch i fflyd newydd o gerbydau trydan.

Mae'r rhwydwaith yn cynnig cefnogaeth gwell i bobl ag MND
Mae'r rhwydwaith yn cynnig cefnogaeth gwell i bobl ag MND
16 August 2019
Mae'r rhwydwaith yn cynnig cefnogaeth gwell i bobl ag MND

Os yw Rhwydwaith Gofal MND De Cymru yn ennill Gwobr GIG Cymru eleni am weithio mewn partneriaeth, byddai'n fwy na ffit, oherwydd mae dod â phobl ynghyd wrth wraidd popeth y mae'n ei wneud

Canmoliaeth i bartneriaeth sy'n helpu i atal hunanladdiad
Canmoliaeth i bartneriaeth sy'n helpu i atal hunanladdiad
16 August 2019
Canmoliaeth i bartneriaeth sy'n helpu i atal hunanladdiad

Mae gwaith arloesol i leihau cyfraddau hunanladdiad yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr wedi arwain at enwebiad yng Ngwobrau Partneriaeth Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd eleni.

Mae gwirfoddolwyr wedi sbriwso i fyny maes chwarae canolfan blant Abertawe
Mae gwirfoddolwyr wedi sbriwso i fyny maes chwarae canolfan blant Abertawe
14 August 2019
Mae gwirfoddolwyr wedi sbriwso i fyny maes chwarae canolfan blant Abertawe

Mae gwirfoddolwyr wedi helpu i sicrhau bod maes chwarae canolfan blant yn Abertawe ar ei orau yn ystod gwyliau'r haf.

Grŵp cymdeithasol wedi'i lansio ar gyfer pobl ifanc ynysig
Grŵp cymdeithasol wedi'i lansio ar gyfer pobl ifanc ynysig
12 August 2019
Grŵp cymdeithasol wedi'i lansio ar gyfer pobl ifanc ynysig

Nid dim ond pobl hŷn a all deimlo'n unig ac yn ynysig

Mae menter gymdeithasol yn gosod tir newydd ar ôl ei lansio
Mae menter gymdeithasol yn gosod tir newydd ar ôl ei lansio
09 August 2019
Mae menter gymdeithasol yn gosod tir newydd ar ôl ei lansio

Mae menter gymdeithasol newydd sbon, a grëwyd i ddarparu gwasanaethau iechyd a lles cymunedol ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghwm Tawe Isaf, wedi cael ei lansio'n swyddogol.

Blas ar ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Blas ar ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
25 July 2019
Blas ar ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Blas ar ein CCB 2019.

Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd
Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd
24 July 2019
Adferiad rhyfeddol ar ôl damwain arswyd

Mae'r beiciwr yn canmol y tîm a roddodd ei hwyneb yn ôl at ei gilydd

Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd
Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd
23 July 2019
Arian a roddwyd i'r ysbyty er cof am fab anwylyd

Mae Tad yn dweud diolch wrth ysbyty i gofio ei fab

Rhodd elusennol Mam a'i ferch
Rhodd elusennol Mam a'i ferch
22 July 2019
Rhodd elusennol Mam a'i ferch

Arian a gyflwynwyd i Uned Adlunio'r Fron Treforys

Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 25 Gorffennaf
Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 25 Gorffennaf
19 July 2019
Hysbysiad o gyfarfod bwrdd 25 Gorffennaf
Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol
Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol
17 July 2019
Gwobr fyd-eang am ofal babanod cynamserol

Maent bron wedi dyblu cyfraddau bwydo ar y fron

Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton
Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton
17 July 2019
Diweddariad ar yr Uned Mân Anafiadau, Ysbyty Singleton

Y diweddaraf ar gau'r UMA dros dro.

Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!
Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!
17 July 2019
Mae dynion marathon Treforys yn torri recordiau!

Mae Duo yn helpu i osod Guinness World Record

Ymosodwyd gweithwr Ysbyty Singleton yn ystod lladrad beic modur
Ymosodwyd gweithwr Ysbyty Singleton yn ystod lladrad beic modur
12 July 2019
Ymosodwyd gweithwr Ysbyty Singleton yn ystod lladrad beic modur

Cafodd e ei daro, ac dywedwyd wrtho y byddai'n cael ei drywanu

Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)
10 July 2019
Hysbysiad o'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB)

I'w gynnal ar 23ain Gorffennaf.