Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Newyddion Iechyd Bae Abertawe

Nodwch fod y gwaith o gyfieithu ein datganiadau i’r wasg yn mynd yn ei flaen a byddant yn ymddangos yma ym mhen hir a hwyr. Yn y cyfamser, gallwch gael mynediad i’r datganiadau i’r wasg yn y Saesneg yma

Mae Tata yn ychwanegu dur at reng flaen y GIG
Mae Tata yn ychwanegu dur at reng flaen y GIG
01/04/20
Mae Tata yn ychwanegu dur at reng flaen y GIG

Mae'r tîm yn Tata Steel ym Mhort Talbot wedi rhoi offer amddiffynnol personol (PPE) ar gyfer staff GIG Bae Abertawe ar y rheng flaen sy'n trin cleifion â Coronavirus

Canolfan newydd dros dro ar gyfer gwasanaeth Doctor tu allan i oriau Bae Abertawe
Canolfan newydd dros dro ar gyfer gwasanaeth Doctor tu allan i oriau Bae Abertawe
01/04/20
Canolfan newydd dros dro ar gyfer gwasanaeth Doctor tu allan i oriau Bae Abertawe

Mae pencadlys newydd gyda’r canolfan driniaeth meddygon teulu y tu allan i oriau (GP OOH) Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn SA1

Mae timau iechyd meddwl yn gwneud newidiadau mawr yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws
Mae timau iechyd meddwl yn gwneud newidiadau mawr yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws
27/03/20
Mae timau iechyd meddwl yn gwneud newidiadau mawr yn y frwydr yn erbyn Coronavirus

Mae timau iechyd meddwl ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ymuno yn yr ymdrech ddigynsail i fynd i’r afael â phandemig Coronafeirws

Ofnau bydd cyfyngiadau symud yn cynyddu anafiadau DIY ac ardd
Ofnau bydd cyfyngiadau symud yn cynyddu anafiadau DIY ac ardd
25/03/20
Ofnau bydd cyfyngiadau symud yn cynyddu anafiadau DIY ac ardd

Mae'r haul allan, mae'r wlad ar glo a bydd llawer o bobl yn defnyddio'r amser i fynd i'r afael â phrosiectau garddio a DIY gartref.

Ple i deuluoedd helpu i fynd â chleifion oedrannus adref
Ple i deuluoedd helpu i fynd â chleifion oedrannus adref
24/03/20
Ple i deuluoedd helpu i fynd â chleifion oedrannus adref

Pryderon bod cleifion oedrannus sy'n ffit yn feddygol yn wynebu mwy o risg o'r Coronafeirws yn yr ysbyty

Does dim rhaid i'r meddyg wybod orau bob amser
Does dim rhaid i'r meddyg wybod orau bob amser
19/03/20
Does dim rhaid i'r meddyg wybod orau bob amser

Dyma nyrs ardderchog sy'n chwarae rôl ddatblygedig mewn meddygfa yn Abertawe

Rhybudd o gyfarfod y bwrdd
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd
19/03/20
Rhybudd o gyfarfod y bwrdd

Ni fydd yn cael ei gynnal yn gyhoeddus oherwydd COVID-19.

COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau
COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau
13/03/20
COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau

Newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - wedi'u diweddaru ddydd Sadwrn 14 Mawrth gyda gwybodaeth ymweld newydd

Mae tad y seren actio yn diolch i'r GIG a'r llawfeddyg a achubodd ei law
Mae tad y seren actio yn diolch i'r GIG a'r llawfeddyg a achubodd ei law
13/03/20
Mae tad y seren actio yn diolch i'r GIG a'r llawfeddyg a achubodd ei law

Mae tad y seren actio o Gymru, Luke Evans, wedi adleisio canmoliaeth ei fab o’r GIG ar ôl anafu ei law yn wael mewn damwain gyda llif gron

Cyn-filwyr yn ralio at ei gilydd i gefnogi ei gilydd
Cyn-filwyr yn ralio at ei gilydd i gefnogi ei gilydd
12/03/20
Cyn-filwyr yn ralio at ei gilydd i gefnogi ei gilydd

Mae wedi profi trallod mae gormod o lawer yn methu â goroesi ond yn ffodus mae Sandy Shaw,  cyn-filwr Sandy Shaw wedi gorchfygu ei gythreuliaid personol ac yn awr yn helpu eraill i oresgyn eu trallod eu hunain

COVID-19 - Datganiad BIP Bae Abertawe 11.03.2020
COVID-19 - Datganiad BIP Bae Abertawe 11.03.2020
11/03/20
COVID-19 - Datganiad BIP Bae Abertawe 11.03.2020

Bellach mae gennym naw achos wedi'u cadarnhau o'r Coronafeirws COVID-19 yn ardal ein bwrdd iechyd.

Coronafeirws - Mae'r uned brofi gyrru drwodd wedi agor
Coronafeirws - Mae'r uned brofi gyrru drwodd wedi agor
10/03/20
Coronafeirws - Mae'r uned brofi gyrru drwodd wedi agor

Bydd yn helpu i amddiffyn ein cymunedau.

Ail achos o COVID-19 yn ardal SBUHB
Ail achos o COVID-19 yn ardal SBUHB
10/03/20
Ail achos o COVID-19 yn ardal SBUHB

Rydym yn sicrhau ein cymunedau y bydd ein gofal a’n gwasanaethau yn parhau fel arfer, yn dilyn cyhoeddiad Prif Swyddog Meddygol Cymru am achos o goronafirws COVID-19 yn ardal awdurdod lleol Castell-nedd Port Talbot.

Ein datganiad ar coronafeirws
Ein datganiad ar coronafeirws
28/02/20
Ein datganiad ar coronafeirws
Bydd cartŵn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol
Bydd cartŵn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol
25/02/20
Bydd cartwn yn gwneud cleifion ifanc yn gartrefol

Mae'n egluro sut mae anaesthetig lleol yn gweithio.

Nyrs a drawsnewidiodd wasanaeth cardiaidd wedi'i henwebu ar gyfer gwobr fawreddog
Nyrs a drawsnewidiodd wasanaeth cardiaidd wedi'i henwebu ar gyfer gwobr fawreddog
20/02/20
Nyrs a drawsnewidiodd wasanaeth cardiaidd a enwebwyd ar gyfer gwobr fawreddog

Mae nyrs a ddatblygodd wasanaeth newydd i helpu teuluoedd â chyflyrau cardiaidd etifeddol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol.

Datganiad mewn ymateb i adroddiad yr Ombwdsmon
Datganiad mewn ymateb i adroddiad yr Ombwdsmon
18/02/20
Datganiad mewn ymateb i adroddiad yr Ombwdsmon

Gan Chris White, Dirprwy Brif Weithredwr a Phrif Swyddog Gweithredol Bae Abertawe.

DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU  CYHOEDDUS (CYMRU) 2005
DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU  CYHOEDDUS (CYMRU) 2005
18/02/20
DEDDF OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS (CYMRU) 2005

Hysbysiad yn unol ag Adran 17 (3) o'r Ddeddf uchod.          

Mae gwirfoddolwyr â bysedd gwyrdd yn dechrau trawsnewid tiroedd ysbytai yn erddi iach
Mae gwirfoddolwyr â bysedd gwyrdd yn dechrau trawsnewid tiroedd ysbytai yn erddi iach
18/02/20
Mae gwirfoddolwyr â bysedd gwyrdd yn dechrau trawsnewid tiroedd ysbytai yn erddi iach

Mae gwaith wedi dechrau i drawsnewid dwy ardd ysbyty Bae Abertawe yn lleoedd hyfryd i gleifion, ymwelwyr a staff eu mwynhau.

Golau gwyrdd ar gyfer ynni gwyrdd
Golau gwyrdd ar gyfer ynni gwyrdd
13/02/20
Golau gwyrdd ar gyfer ynni gwyrdd

Bwrdd iechyd yn buddsoddi £7.7 miliwn