Neidio i'r prif gynnwy

Manylion brechu Covid-19 ar gyfer pobl sydd wedi bod yn cysgodi

Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i ddarganfod sut y cewch eich galw am frechu os ydych yn hynod fregus yn glinigol, er enghraifft cawsoch lythyr gan Lywodraeth Cymru yn eich cynghori i gysgodi.

Yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot bydd meddygon teulu yn cyflwyno mwyafrif helaeth y brechiadau i'r rhai a oedd yn cysgodi / yn hynod fregus yn glinigol (CEV). Bydd nifer llai o'r grŵp hwn yn derbyn eu dosau cyntaf yn un o'n canolfannau brechu torfol, neu trwy drefniant arbennig.

Bydd ble rydych chi'n mynd yn dibynnu'n bennaf ar eich oedran, neu ba feddygfa rydych chi'n perthyn iddo. Bydd pob meddygfa yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot - ac eithrio meddygfeydd Ffordd Dyfed, Castell-nedd a Phrifysgol Abertawe - yn brechu pobl ar eu rhestrau yn y grŵp cysgodi / CEV. Fodd bynnag, mae'r trefniadau ychydig yn wahanol os ydych chi'n 75-79 oed.

  • Oedolion sy'n cysgodi/ CEV hyd at 74 oed: Cewch eich galw gan eich meddyg teulu o fewn y tair wythnos nesaf. Byddwch yn amyneddgar, gan fod meddygon teulu yn brechu pobl dros 80 oed yn gyntaf.
  • Cysgodi / oedolion CEV 75-79 oed: Gan ein bod eisoes yn brechu y grŵp oedran hwn yn ei gyfanrwydd yn ein canolfannau brechu torfol, efallai y byddwch eisoes wedi derbyn gwahoddiad y ffordd hon. Os bydd hyn yn digwydd, mae gennych ddewis. Gallwch fynd i'ch apwyntiad canolfan brechu torfol, neu os yw'n well gennych, gallwch ganslo'r un hwnnw ac aros am apwyntiad gan eich meddyg teulu. Os ydych chi am newid apwyntiadau, rhowch wybod i ni trwy gysylltu â'r rhif ar eich llythyr apwyntiad. (Sylwch: dim ond ar gyfer y grŵp oedran hwn y mae'r opsiwn i newid ar gael.)
  • Oedolion sy'n cysgodi / CEV sy'n mynychu meddygfeydd Dyfed Road, Castell-nedd neu'r Brifysgol: Ni fydd y ddwy feddygfa hyn yn brechu'r grŵp hwn o gleifion. Byddwn yn gwneud trefniadau arbennig i chi dderbyn eich brechiadau, a byddwn mewn cysylltiad yn fuan iawn.

Sylwch:

Er mwyn brechu cymaint o bobl cyn gynted â phosibl mae gennym wahanol ffrydiau brechu yn rhedeg law yn llaw. O ganlyniad, efallai bod gennych berthnasau neu ffrindiau sydd ddim yn cysgodi sy'n cael eu galw o'ch blaen. Sicrhewch y cewch eich galw yn fuan iawn. Ein targed yw brechu pawb sy'n cysgodi / CEV ar draws Abertawe a Castell-nedd Port Talbot erbyn canol mis Chwefror.

Hefyd, mae yna bobl eraill â phroblemau iechyd sylfaenol sy'n cael cynnig brechlyn ffliw bob blwyddyn fel rheol. Ni fydd y grŵp hwn wedi derbyn llythyr gan Lywodraeth Cymru i nodi eu bod yn cysgodi. Byddant yn derbyn eu brechiadau yn y gwanwyn, ar ôl i'r bobl sy'n agored i niwed oherwydd eu hoedran, neu oherwydd eu bod yn cysgodi / CEV, gael eu brechu.