Neidio i'r prif gynnwy

Mae cyfradd heb fynychu brechlyn yn cwympo - ond yn dal yn uwch na'r cyfartaledd

Dywedodd Louise Platt, Pennaeth Gweithrediadau Rhaglen Frechu Covid-19 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

“Rydym yn parhau i annog pawb i ddod i’w hapwyntiad brechu os gallant wneud hynny. Os na, ffoniwch neu e-bostiwch ni i aildrefnu neu ganslo cyn gynted â phosibl.

Heddiw, Dydd Mawrth 30ain Mawrth mae ein cyfradd heb fynychu wedi gostwng. Nid ydym yn siŵr pam oedd pigyn ddoe ond roedd yna gynnydd dros yr ychydig ddyddiau diwethaf.

Heddiw mae'r gyfradd heb fynychu ar draws ein tair Canolfan Brechu Torfol yn Ysbyty Maes y Bae, Yr Orendy ym Margam a Chanolfan Gorseinon wedi gostwng i 16.5%, sy'n dal yn uwch na'n cyfartaledd dyddiol arferol o 6% ond yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

Hoffem eich sicrhau ein bod yn gwneud popeth posibl i dynnu sylw pobl at eu hapwyntiadau. Mae'r rhai a wahoddir i Ganolfannau Brechu Torfol yn derbyn llythyr ac yna nodyn atgoffa testun 24 awr cyn eu hapwyntiad.

Mae'r llythyr, ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan i gyd yn cynnwys manylion rhifau ffôn a chyfeiriad e-bost y ganolfan archebu i gysylltu â nhw os oes angen i chi aildrefnu neu ganslo.

Mae nhw:

Er gall nifer y galwadau i'r ganolfan archebu fod yn uchel ar adegau penodol, pum munud yw'r aros ar gyfartaledd am ateb. Rydym yn cyflogi trinwyr galwadau ychwanegol i sicrhau ein bod mor ymatebol â phosibl.

Dylid nodi bod nifer fawr o bobl heb fynychu yn rhoi pwysau logistaidd a gweithredol ychwanegol i'r tîm, fodd bynnag, hoffem gynnig sicrwydd i'n cymuned nad ydym yn taflu brechlynnau i ffwrdd.

Mae'r ganolfan archebu yn rheoli system 'rhestr wrth gefn' lle cysylltir â'r cyhoedd sydd o fewn y grŵp blaenoriaeth nesaf ac sydd nesaf yn unol â'r brechlyn a gofynnir iddynt ddod ar fyr rybudd. Ni all y cyhoedd ymuno â'r rhestr wrth gefn hon yn weithredol a gofynnwn i chi beidio â ffonio'r tîm archebu gan ragweld derbyn y brechlyn oni bai eich bod wedi derbyn llythyr / testun gwahoddiad. Yn ogystal, rydym hefyd yn trefnu sesiynau clinig ychwanegol yn dilyn sefyllfaoedd fel hyn i sicrhau bod yr holl frechlyn sydd gennym yn cael ei roi

Mae'r ddwy broses hyn yn gweithio'n dda.

Yn olaf, hoffem atgoffa pobl i ddiweddaru eich manylion cyswllt â'u meddygfa cyn gynted â phosibl os ydynt yn symud tŷ, wrth inni dynnu ein manylion cyswllt o'u cronfa ddata. "