Neidio i'r prif gynnwy

A allech chi ymuno â'n tîm brechu Covid?

Ydych chi'n un o'r gweithwyr proffesiynol clinigol canlynol, sydd wedi ymddeol yn ddiweddar neu sydd ar fin ymddeol?

  • Nyrs neu fydwraig wedi cofrestru ar hyn o bryd gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).
  • Ar hyn o bryd mae fferyllydd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC).
  • Ceiropodydd / podiatrydd, dietegydd, therapydd galwedigaethol, orthoptydd, orthoptydd / prosthetydd, parafeddyg, ffisiotherapydd, radiograffydd a therapydd lleferydd ac iaith sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC).
  • Hylendydd deintyddol a therapydd deintyddol wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol.
  • Optometrydd wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Os YDW yw'r ateb, byddem wrth ein bodd pe baech yn ymuno â'n tîm imiwneiddio ym Mae Abertawe ac yn gyfrifol am gyflwyno'r brechlyn Covid-19 i'n poblogaeth yn ein cymuned ym Mae Abertawe, ar ôl ei gymeradwyo i'w ddefnyddio.

Mae contractau tymor penodol ar gael sy'n darparu telerau arferol y GIG a darperir hyfforddiant llawn ar sut i roi'r brechlyn.

Ewch i'r dudalen hon i wneud cais ar-lein os oes gennych ddiddordeb mewn helpu i amddiffyn ein cymuned yn erbyn Covid-19.