Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion brechlyn COVID

07/05/2021
Slotiau brechlyn Pfizer ychwanegol ar gael y penwythnos hwn

Mae'n ymateb i argymhelliad diweddaraf JCVI ynghylch brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

28/04/2021
Mae babi cyntaf hanesyddol y GIG yn diolch am oes o ofal

Mae mam-gu o Abertawe a oedd y babi cyntaf a anwyd o dan y GIG fwy na 70 mlynedd yn ôl wedi diolch i'w staff am barhau i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar ôl derbyn ei brechiadau Covid

23/04/2021
Llwyddiant ar gyfer cynlluniau peilot brechlyn arloesol

Mae bron 2,000 o bobl wedi cael eu brechu a fyddai fel arall wedi colli allan.

31/03/2021
Mae fferyllfeydd yn dechrau rhoi brechiadau Covid
Llun o fferyllfeydd yn Abertawe sydd yn dechrau brechiadau Covid
Llun o fferyllfeydd yn Abertawe sydd yn dechrau brechiadau Covid

Mae dau fferyllfa yn Abertawe wedi dechrau rhoi brechiadau Covid heddiw o dan gynllun peilot. Bydd y trydydd yn cychwyn y penwythnos hwn.

30/03/2021
Mae cyfradd DNA brechlyn yn cwympo - ond yn dal yn uwch na'r cyfartaledd

Diweddariad ar apwyntiadau brechu a gollwyd yn ein Canolfannau Brechu Torfol.

15/03/2021
Mae'r seren Hollywood Michael Sheen yn benthyg ei lais i fideo brechlyn
Llun o Coronavirus a tweet Michael Sheen yn trafod y fideo
Llun o Coronavirus a tweet Michael Sheen yn trafod y fideo

Mae'r seren Hollywood, Michael Sheen, wedi benthyg ei lais i animeiddiad GIG newydd a grëwyd i frwydro yn erbyn teimlad brechlyn gwrth-Covid.

12/03/2021
Mae immbulance yn ymweld â Mosg Abertawe
Llun o
Llun o

Defnyddiwyd syniad arloesol i helpu i fynd i'r afael â chyfraddau is o frechu COVID mewn cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME).

10/03/2021
Mae chwiorydd ar rheng flaen gofal sylfaenol yn galw ar gymuned BAME i ymgymryd â COVID -19 cynnig brechlyn

Mae dwy chwaer, sydd wedi bod ar y rheng flaen gofal cymunedol sylfaenol yn ystod pandemig COVID-19, yn galw ar gyd-aelodau o'r gymuned ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) i gael eu brechu.

02/03/2021
Mae pobl ar ddialysis yn cael brechlyn Covid yn yr amser record
Cyril Phillips gyda
Cyril Phillips gyda

Sicrwydd o'r diwedd, ar ôl misoedd o fyw mewn ofn

25/02/2021
Brechlynnau cyntaf yn cael eu rhoi mewn yr Immbulance

Linda Sanders, chwe deg chwech oed, oedd y person cyntaf i dderbyn pigiad mewn clinig brechu newydd ar olwynion.

04/02/2021
Bydd syniad nofel yn hybu mynediad i frechlyn

Mae pennod newydd yn cael ei hysgrifennu yn stori'r frwydr yn erbyn Covid gyda datblygiad cyn lyfrgell symudol yn glinig brechu ar olwynion.

29/01/2021
Rydyn ni hanner ffordd yno - 44,480 bobl wedi'i brechu

Mae hanner y rhai sydd fwyaf mewn perygl o farw o Covid yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn.

28/01/2021
Pam rydyn ni'n brechu mwy nag un grŵp ar yr un pryd

Trosolwg o'n rhaglen frechu a pham rydym yn rhedeg ffrydiau brechu ochr yn ochr

28/01/2021
Manylion brechu Covid-19 ar gyfer pobl sydd wedi bod yn cysgodi

Bellach mae gennym fanylion ynghylch sut y bydd pobl sydd wedi bod yn cysgodi / yn hynod fregus yn glinigol yn cael eu brechiadau Covid-19.

21/01/2021
Blaenoriaethodd pobl yn eu 70au hwyr yn y Ganolfan Brechu Torfol newydd yn Gorseinon
Delwedd yn dangos bod 10 o bobl wedi eistedd ar gadeiriau mewn ystafell.
Delwedd yn dangos bod 10 o bobl wedi eistedd ar gadeiriau mewn ystafell.

Mae Canolfan Brechu Torfol newydd (MVC) wedi agor yn Abertawe i gynyddu nifer y bobl sy'n cael eu hamddiffyn.

 

15/01/2021
Canu clodydd brechiadau Covid
Mae Richard Little yn derbyn y brechiad Covid.
Mae Richard Little yn derbyn y brechiad Covid.

Mae preswylwyr mewn cartref gofal wedi dathlu cael eu brechiadau Covid drwy fwynhau caneuon a chael gwydraid o sieri.

13/01/2021
Y nifer sy'n cael eu brechu'n cynyddu

Mae bron 14,000 o bobl yn ardal Bae Abertawe bellach wedi derbyn brechiad Covid.

11/01/2021
500 a mwy o frechiadau'r dydd ar eu ffordd yng Nghanolfan Brechu Torfol Orendy Margam
Mae menyw, yn eistedd, yn derbyn brechiad yn y fraich gan nyrs.
Mae menyw, yn eistedd, yn derbyn brechiad yn y fraich gan nyrs.

Cafodd rhaglen frechu Covid-19 Bae Abertawe hwb mawr yr wythnos hon pan agorwyd drysau Canolfan Brechu Torfol Orendy Margam ym Mharc Margam.

09/01/2021
Clinigau brechu Covid-19 wedi cychwyn mewn meddygfeydd

Mae'r rhaglen frechu rhag Covid-19 ar gyfer pobl dros 80 wedi cychwyn mewn meddygfeydd! Dechreuodd heddiw yng Nghanolfan Feddygol Cilâ gyda 100 o gleifion wedi archebu lle ar gyfer eu dos cyntaf mewn clinig arbennig ddydd Sadwrn. 

06/01/2021
Mae rhaglen frechu Covid-19 bellach ar y gweill yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Diweddariad ar raglen frechu Covid-19 Bae Abertawe.