Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion brechlyn COVID

25/02/21
Brechlynnau cyntaf yn cael eu rhoi mewn yr Immbulance

Linda Sanders, chwe deg chwech oed, oedd y person cyntaf i dderbyn pigiad mewn clinig brechu newydd ar olwynion.

04/02/21
Bydd syniad nofel yn hybu mynediad i frechlyn

Mae pennod newydd yn cael ei hysgrifennu yn stori'r frwydr yn erbyn Covid gyda datblygiad cyn lyfrgell symudol yn glinig brechu ar olwynion.

29/01/21
Rydyn ni hanner ffordd yno - 44,480 bobl wedi'i brechu

Mae hanner y rhai sydd fwyaf mewn perygl o farw o Covid yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi derbyn eu dos cyntaf o'r brechlyn.

28/01/21
Pam rydyn ni'n brechu mwy nag un grŵp ar yr un pryd

Trosolwg o'n rhaglen frechu a pham rydym yn rhedeg ffrydiau brechu ochr yn ochr

28/01/21
Manylion brechu Covid-19 ar gyfer pobl sydd wedi bod yn cysgodi

Bellach mae gennym fanylion ynghylch sut y bydd pobl sydd wedi bod yn cysgodi / yn hynod fregus yn glinigol yn cael eu brechiadau Covid-19.

21/01/21
Blaenoriaethodd pobl yn eu 70au hwyr yn y Ganolfan Brechu Torfol newydd yn Gorseinon
Delwedd yn dangos bod 10 o bobl wedi eistedd ar gadeiriau mewn ystafell.
Delwedd yn dangos bod 10 o bobl wedi eistedd ar gadeiriau mewn ystafell.

Mae Canolfan Brechu Torfol newydd (MVC) wedi agor yn Abertawe i gynyddu nifer y bobl sy'n cael eu hamddiffyn.

 

15/01/21
Canu clodydd brechiadau Covid
Mae Richard Little yn derbyn y brechiad Covid.
Mae Richard Little yn derbyn y brechiad Covid.

Mae preswylwyr mewn cartref gofal wedi dathlu cael eu brechiadau Covid drwy fwynhau caneuon a chael gwydraid o sieri.

13/01/21
Y nifer sy'n cael eu brechu'n cynyddu

Mae bron 14,000 o bobl yn ardal Bae Abertawe bellach wedi derbyn brechiad Covid.

11/01/21
500 a mwy o frechiadau'r dydd ar eu ffordd yng Nghanolfan Brechu Torfol Orendy Margam
Mae menyw, yn eistedd, yn derbyn brechiad yn y fraich gan nyrs.
Mae menyw, yn eistedd, yn derbyn brechiad yn y fraich gan nyrs.

Cafodd rhaglen frechu Covid-19 Bae Abertawe hwb mawr yr wythnos hon pan agorwyd drysau Canolfan Brechu Torfol Orendy Margam ym Mharc Margam.

09/01/21
Clinigau brechu Covid-19 wedi cychwyn mewn meddygfeydd

Mae'r rhaglen frechu rhag Covid-19 ar gyfer pobl dros 80 wedi cychwyn mewn meddygfeydd! Dechreuodd heddiw yng Nghanolfan Feddygol Cilâ gyda 100 o gleifion wedi archebu lle ar gyfer eu dos cyntaf mewn clinig arbennig ddydd Sadwrn. 

06/01/21
Mae rhaglen frechu Covid-19 bellach ar y gweill yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot

Diweddariad ar raglen frechu Covid-19 Bae Abertawe.

08/12/20
Mae cyflwyno brechiad COVID-19 yn cychwyn
Delwedd o nyrs yn paratoi'r brechlyn
Delwedd o nyrs yn paratoi'r brechlyn

Staff rheng flaen yn Ysbyty Treforys i dderbyn y brechlyn yn gyntaf

16/11/20
Croeso i gynnydd brechlyn Covid-19 - ond daliwch ati i gadw'n ddiogel

Dyma obaith y bydd brechlynnau newydd sydd ar fin dod i frwydro yn erbyn Covid-19 yn nodi diwedd y pandemig hwn - ond mae angen i ni gymryd rhagofalon o hyd i amddiffyn ein hunain ac eraill.

12/11/20
A allech chi ymuno â'n tîm brechu Covid?

Yn galw cofrestreion clinigol sydd wedi ymddeol yn ddiweddar neu ar fin ymddeol.