Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion brechlyn COVID

30/11/2021
Dydd Mawrth, Tachwedd 30ain, 2021 - Datganiad ar raglen atgyfnerthu yng ngoleuni'r cyhoeddiad JCVI diweddaraf

Lle rydyn ni a beth sydd angen i chi ei wneud yn dilyn newidiadau i'r rhaglen atgyfnerthu.

25/11/2021
Mae fferyllwyr cymunedol yn rhoi hwb i ymgyrch brechlyn atgyfnerthu Covid
Delwedd yn dangos claf yn derbyn ei frechiad atgyfnerthu
Delwedd yn dangos claf yn derbyn ei frechiad atgyfnerthu

Maent yn helpu i sicrhau bod y pigiad atgyfnerthu ar gael yn lleol i lawer o bobl

22/10/2021
Bron i 2,000 o ddosau atgyfnerthu y dydd

Mae bron i 2,000 o ddosau atgyfnerthu Covid yn cael eu rhoi bob dydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i'r grwpiau blaenoriaeth uchaf.

21/10/2021
Celfyddyd wrth dderbyn brechiad
Celf yn nghanolfan frechu torfol y Bae
Celf yn nghanolfan frechu torfol y Bae

Mae miloedd o bobl wedi bod yn mwynhau arddangosfa gelf awyr agored wrth iddynt fynychu Canolfan Brechu Torfol y Bae (MVC) ar gyfer eu pigiadau Covid holl bwysig.

19/10/2021
Unedau'n helpu yn erbyn feirws Covid
Staff tu allan i
Staff tu allan i

Mae'r bwrdd iechyd yn ei gwneud hi'n haws i bobl hŷn gael eu brechiadau atgyfnerthu Covid-19 trwy ddefnyddio cynwysyddion cludo wedi'u trosi.

09/09/2021
Cael eich brechu mewn pryd ar gyfer y Nadolig, mae penaethiaid iechyd yn annog

Mae pobl nad ydyn nhw wedi cael eu brechiad Covid-19 cyntaf eto yn cael eu hannog i gael y pigiad nawr i baratoi ar gyfer y cyfnod y Nadolig.

07/09/2021
Gweilch yn annog dynion Bae Abertawe i 'Rolio Eich Llewys' ar gyfer Ymgyrch Brechlyn
Chwaraewr rygbi ryngwladol Cymru a
Chwaraewr rygbi ryngwladol Cymru a

Mae cewri rygbi’r Gweilch wedi cefnogi ymgyrch ym Mae Abertawe i gael cymaint o ddynion â phosib o dan 40 oed i gael eu brechu yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

08/09/2021
Mae cannoedd yn dringo ar fwrdd yr Immbulance i gael eu brechiad Covid-19

Ymwelodd mwy na 200 o bobl ag uned frechu symudol Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, 'The Immbulance', yr wythnos ddiwethaf, i gael brechiad Covid-19.

02/09/2021
Gafael mewn Coffi a Brechlyn yn 'The Secret' Ddydd Gwener
Llun o
Llun o

Bydd bar poblogaidd glan môr Abertawe, 'The Secret', yn gartref i Immbulance Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar ôl iddo fenthyg ei gefnogaeth i ymgyrch 'Rholiwch Eich Llewys' y byrddau iechyd.

12/08/2021
Mae BIP Bae Abertawe yn agor sesiynau galw heibio brechlyn Pfizer i bawb 16+

Bellach dyma'r hawsaf y bu i gael brechlyn Covid-19 yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

29/07/2021
Mae pumed o dan 40 oed yn parhau i fod heb eu brechu

Nid yw un rhan o bump o oedolion dan 40 oed yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot wedi cael eu dos cyntaf o frechlyn Covid.

19/07/2021
Mae'r peilot gyrru drwodd yn gweld mwy na 130 o bobl yn cael ail ddos brechlyn COVID-19

Mae prosiect peilot gyrru drwodd wedi gweld 135 o bobl yn cael eu hail ddos o frechiad COVID-19 o gysur eu cerbydau eu hunain ym Mae Abertawe.

15/07/2021
Rhybuddiodd oedolion ifanc am risg hir Covid os na fyddant yn cael eu brechu

Mae cael dau ddos o frechu Covid-19 yn un o'r ffyrdd gorau o amddiffyn eich hun rhag Covid-19 - a phrofi symptomau tymor hir (a elwir yn Covid hir).

12/07/2021
Tarodd carreg filltir dos hanner miliwn
Collage o staff brechu y Bae
Collage o staff brechu y Bae

O brynhawn Dydd Llun Gorffennaf 12fed, 2021, mae 500,871 dos o frechlyn Covid - dosau cyntaf ac ail - wedi cael eu rhoi i bobl gymwys sy'n byw yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

05/07/2021
Gweithiwr GIG lleol a gollodd gyfeillion i Covid yn cefnogi ymgyrch frechu

Mae gweithiwr o Ysbyty Singleton wedi gofyn am gymorth ei chydweithwyr i ddweud wrth bobl o gymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (BAME) am bwysigrwydd derbyn brechlyn Covid-19.

01/07/2021
Rhaglen atgyfnerthu brechlyn covid

Ymateb i'r cyngor dros dro gan y JCVI ar raglen atgyfnerthu'r hydref.

22/06/2021
"Peidiwch â gostwng y bêl arnom ni nawr - mynnwch eich brechlyn!"

“Mae'n bryd i bobl sydd heb eu brechu ddod ymlaen am eu dos cyntaf ac i'r rhai sydd wedi cael eu dos cyntaf sicrhau eu bod yn cael eu hail. "

19/05/2021
Mae clinig arbennig yn brechu'r rhai sydd mewn perygl o gael ymateb prin

Mae gwasanaeth Ysbyty Treforys unwaith yr wythnos eisoes wedi rhoi dosau cyntaf ac ail i dua 40 o bobl.

13/05/2021
Mae gwirfoddolwyr Abertawe yn camu ymlaen ar gyfer treial brechlyn Covid

Nhw oedd y cyntaf yn Ewrop i gofrestru ar gyfer astudiaeth Medicago

06/05/2021
Mae brechiadau yn chwistrellu bywyd newydd i Sied Dynion Cwm Abertawe

Ni all aelodau Sied Dynion Clydach siarad yn ddigon uchel am raglen frechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe am eu helpu i ailafael yn eu dishgled wythnosol a'u sgyrsiau