Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Therapi Galwedigaethol

OTpicture

Mae therapyddion galwedigaethol y tîm yn helpu pobl i ddysgu ac ailddysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i barhau i fyw mor annibynnol ag y gallant. Gallant hefyd ddysgu datrys problemau a gwneud addasiadau addas.

Mae'r ffocws ar helpu pobl i wneud cymaint ag y gallant drostynt eu hunain o'r pethau sydd bwysicaf iddynt.