Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Gwasanaeth Maeth A Dieteteg

soup-1006694_1920

Nod y gwasanaeth maeth a dieteteg yw gwella maeth cyffredinol pobl leol trwy ddarparu cyngor arbenigol yn y gymuned, gan ganiatáu i gleifion dderbyn gofal gartref, a lleihau derbyniadau i'r ysbyty.

Cynhelir asesiad deietegol cychwynnol a datblygir cynllun triniaeth.

Gofynnir am bresgripsiynau ar fwydydd arbenigol a chynhyrchion dietegol yn ôl y gofyn.

Yn ogystal â rhoi mewnbwn i gleientiaid unigol, mae'r adran ddeieteg yn darparu cyngor a hyfforddiant i aelodau eraill o'r tîm, i'w galluogi i sgrinio cleientiaid am ddiffyg maeth, darparu cyngor llinell gyntaf a nodi'r rhai sydd angen atgyfeiriad dietetig.