Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws
Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd

speech bubble.jpeg

Mae llawer o fenywod yn wynebu beichiogrwydd heb ei gynllunio ac yn ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniad ynghylch beth i'w wneud.

Bydd ein Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd yn eich helpu a'ch cefnogi i wneud penderfyniad p'un ai i gadw'r babi, dewis ei fabwysiadu neu erthyliad (terfynu).

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ein Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd yma.