Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd

Mae llawer o fenywod yn wynebu beichiogrwydd heb ei gynllunio ac yn ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniad ynghylch beth i'w wneud.

Bydd ein Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd yn eich helpu a'ch cefnogi i wneud penderfyniad p'un ai i gadw'r babi, dewis ei fabwysiadu neu erthyliad (terfynu).

Nodwch fod y daflenni isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am ein Gwasanaeth Cynghori ar Feichiogrwydd yma.

Gweler y wybodaeth ar Derfyniad Meddygol Beichiogrwydd Cynnar yn y gartref.