Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Ffisiotherapi

Mae gennym dri chlinig asesu galw heibio ffisiotherapi, un ohonynt yng Nghanolfan Adnoddau Port Talbot.

Mae'r ganolfan adnoddau ar Moor Road, Stad Ddiwydiannol Baglan, Port Talbot (SA12 7JB), ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac eithrio gwyliau banc, rhwng 8.30am a 10am.

Ewch i'r dudalen hon am fanylion am y clinigau galw heibio eraill yn ysbytai Treforys a Singleton a rhagor o wybodaeth am gael help.