Neidio i'r prif gynnwy

Fferyllwyr

Dyn a ddau menyw yn aros o flaen cyflenwadau meddygol mewn fferyllfa

Mae ymweld â'ch fferyllfa leol yn ffordd wych o gael gafael ar gyngor a thriniaethau prydlon ar gyfer cyflyrau cyffredin, yn enwedig ar ôl i feddygfeydd meddygon teulu gau am y dydd ac ar benwythnosau.

Mae rhai o'r gwaith a wneir yn draddodiadol gan feddygon teulu yn cael ei wneud yn awr gan fferyllwyr yn lle hynny. Mae hyn yn cynnwys rhoi meddyginiaeth presgripsiwn yn unig ar gyfer nifer o fân anhwylderau heb fod angen gweld meddyg. Ac, fel meddyginiaethau eraill yng Nghymru, mae'r rhain hefyd yn rhad ac am ddim.

Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'r fferyllfa i ddefnyddio'r cynllun, ond dim ond ychydig funudau y mae'r broses yn eu cymryd.

Cynhelir ymgynghoriadau mewn ystafell breifat ac os bydd y fferyllydd yn penderfynu bod angen i chi weld meddyg o hyd, bydd yn eich cyfeirio.

Dyma'r anhwylderau cyffredin a gwmpesir gan y cynllun
 • Acne
 • Brech cewynnau
 • Brech yr ieir
 • Camdreuliad 
 • Casewin
 • Clefyd y gwair 
 • Colig
 • Dermatitis
 • Dolur gwddf a thonsilitis
 • Dolur rhydd
 • Doluriau annwyd
 • Ferwcau
 • Llau pen
 • Llid yr amrannau
 • Llindag y geg 
 • Llindag y wain
 • Llygad sych
 • Llyngyr edau
 • Peils (Clwy'r marchogion)
 • Poen Cefn
 • Rhwymedd
 • Sgabies 
 • Tarwden y Traed
 • Torri dannedd
 • Wlserau'r geg
 • Y darwden

 

 

Mae fideos ar gael i'w gwylio isod, nodwch eu bod ar gael yn Saesneg yn unig yn bresennol.