Deintyddion

Deintyddion

Os bydd poen dannedd neu gwm yn datblygu cysylltwch â'ch deintydd eich hun gan y gallant ddarparu triniaeth frys.

Os nad ydych wedi'ch cofrestru ag ymarfer neu yn datblygu problem y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch 111 a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'ch deintydd brys agosaf.

Os ydych chi'n derbyn triniaeth ddeintyddol frys, y tâl fydd £ 14 oni bai eich bod wedi'ch eithrio rhag talu taliadau GIG. Os nad oes rhaid i chi dalu am driniaeth, gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth o hyn pan fyddwch chi'n mynychu'r practis.

Nid yw'r ddannoedd ar ei phen ei hun (er enghraifft, y ddannoedd heb unrhyw symptomau neu arwyddion cysylltiedig eraill) yn argyfwng deintyddol. Ni ddylai cleifion sydd â'r ddannoedd fynd i Adran Achosion Brys.