Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Clwstwr Cwmtawe

Cwmtawe logo

Mae Clwstwr Cwmtawe yn grŵp o dri meddygfa sy'n gweithio gyda'i gilydd gyda nyrsio cymunedol, deintyddion, optegwyr, fferyllwyr cymunedol y sector gwirfoddol a'r awdurdod lleol. Gyda'i gilydd mae'r clwstwr yn darparu gofal i oddeutu 44,000 o bobl yn ardaloedd Clydach, Treforys a Llansamlet yn Abertawe.

Mae'r Clwstwr yn cynnwys 3 meddygfa gyffredinol (Grŵp Meddygol Cwmtawe, Meddygfa Llansamlet a Meddygfa Strawberry Place) 8 practis deintyddol, 10 fferyllfa, 6 cartref nyrsio, 4 optegydd, 26 ysgolion a 3 Llyfrgell.

Mae'n gweithio gyda phartneriaid o adrannau awdurdodau lleol allweddol fel gwasanaethau cymdeithasol ac atal tlodi, yn ogystal â'r sector gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ehangach.