Neidio i'r prif gynnwy

CORONAFEIRWS - Gwybodaeth bwysig i gleifion yng Nghlwstwr Castell-nedd

Mae'r datganiad hwn yn berthnasol i gleifion sydd wedi'u cofrestru i:

Meddygfa Castell (Castell-nedd), Dr Wilkes & Partners (Briton Ferry), Ymarfer Meddygol Waterside (Briton Ferry), Llawfeddygaeth Ffordd Dyfed (Castell-nedd), Canolfan Feddygol Skewen (Skewen), Llawfeddygaeth Gerddi Victoria (Castell-nedd), Alfred Street (Castell-nedd) Llawfeddygaeth y Tabernacl (Skewen).

Fel y byddwch yn gwerthfawrogi mae pethau'n symud yn gyflym iawn ac mae'n rhaid i ni newid y ffordd rydyn ni'n gweithio fel arfer i geisio'ch helpu chi i'n cleifion a'n staff.

Gwerthfawrogir eich amynedd ar yr adeg hon.
Dyma beth rydyn ni'n ei wneud ar hyn o bryd.

Helpwch ni i'ch helpu chi.

Peidiwch â dod i mewn i unrhyw un o'n feddygfeydd. 

Os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich teulu / cartref, dwymyn a / neu beswch parhaus NEWYDD - peidiwch â mynychu'r feddygfa. Dylech hunan-ynysu am 14 diwrnod fel teulu a dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru.

A allwch gofio ein bod yn gweithio'n galed iawn ac yn gwneud ein gorau o dan yr amgylchiadau digynsail. Ni oddefir cam-drin.

  • Mae apwyntiadau sydd ddim yn hanfodol yn cael eu canslo. Os oes gennych apwyntiad wedi'i archebu ymlaen llaw bydd y practis yn cysylltu â chi. Efallai y cynigir ymgynghoriad ffôn i chi gyda chlinigydd.
  • Ar gyfer apwyntiadau brys, ffoniwch y swyddfa. Bydd aelod o'r tîm clinigol yn eich ffonio chi'n ôl. Cynorthwywch yn hyn o beth trwy roi gwybodaeth glir i'r derbynyddion a chadarnhau eich manylion cyswllt. Mynychwch unrhyw apwyntiad ar ei ben eich hun neu os gyda phlentyn, un oedolyn i bob plentyn. Dilynwch y cyngor pellhau cymdeithasol wrth fynychu unrhyw apwyntiad.
  • Apwyntiadau nyrsio hanfodol - e.e monitro Warfarin. Byddwn yn eich hysbysu os bydd eich apwyntiad yn cael ei ganslo. Os byddwch yn mynd yn sâl, cysylltwch â'r practis cyn mynychu
  • Mae'r llyfr apwyntiadau wrth symud ymlaen ar gau ar hyn o bryd.
  • Ailadrodd Presgripsiynau - Archebwch eich presgripsiynau o'ch swyddfa yn y ffyrdd arferol i beidio mynychu'r practis. Os yw ar gael yn eich swyddfa gallwch ddefnyddio 'Fy iechyd ar-lein', e-bost, cais ffôn neu gwneud gais trwy'ch fferyllfa. Anfonir presgripsiynau i'w gasglu o fferyllfa o'ch dewis. 

Bydd gwybodaeth a chyngor i ni a'n cleifion yn newid ac efallai ar fyr rybudd.

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i gyfathrebu â chi a'ch hysbysu.

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol, dewch o hyd i ni ar Facebook fel Clwstwr Castell-nedd ac ar Twitter fel @NeathCluster

Diolch.

Dr Burge-Jones ar ran Clwstwr Castell-nedd