Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Therapi Galwedigaethol

Mae therapyddion galwedigaethol y tîm yn helpu pobl i ddysgu ac ailddysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i barhau i fyw mor annibynnol ag y gallant. Gallant hefyd ddysgu datrys problemau a gwneud addasiadau addas.

Mae'r ffocws ar helpu pobl i wneud cymaint ag y gallant drostynt eu hunain o'r pethau sydd bwysicaf iddynt.