Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaeth Maeth A Dieteteg

Nod y gwasanaeth maeth a dieteteg yw gwella maeth cyffredinol pobl leol trwy ddarparu cyngor arbenigol yn y gymuned, gan ganiatáu i gleifion dderbyn gofal gartref, a lleihau derbyniadau i'r ysbyty.

Cynhelir asesiad deietegol cychwynnol a datblygir cynllun triniaeth.

Gofynnir am bresgripsiynau ar fwydydd arbenigol a chynhyrchion dietegol yn ôl y gofyn.

Yn ogystal â rhoi mewnbwn i gleientiaid unigol, mae'r adran ddeieteg yn darparu cyngor a hyfforddiant i aelodau eraill o'r tîm, i'w galluogi i sgrinio cleientiaid am ddiffyg maeth, darparu cyngor llinell gyntaf a nodi'r rhai sydd angen atgyfeiriad dietetig.