Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Sut i dderbyn ein gwasanaeth?

Gall eich nyrs yn yr ysbyty, eich Nyrs Ardal, eich meddyg teulu neu weithiwr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol arall eich cyfeirio at ein gwasanaeth. Neu gallwch eich cyfeirio eich hun atom trwy gysylltu â ni'n uniongyrchol

E-bost: SBU.CommunityHealthyBladderandBowelService@wales.nhs.uk

Rhif ffôn: 01792 532424