Neidio i'r prif gynnwy

Therapi Galwedigaethol

Mae therapyddion galwedigaethol y tîm yn helpu pobl i ddysgu ac ailddysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i barhau i fyw mor annibynnol ag y gallant. Gallant hefyd ddysgu datrys problemau a gwneud addasiadau addas.

Mae'r ffocws ar helpu pobl i wneud cymaint ag y gallant drostynt eu hunain o'r pethau sydd bwysicaf iddynt.