Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Argyfwng Iechyd Meddwl

Angen help yn gyflym?

Mae yna nifer o linellau cymorth a gwefannau AM DDIM:

Pecyn cymorth ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed

Ydych chi'n berson ifanc sy'n cael amser anodd yn ystod y pandemig? Gan gydnabod bod llawer o bobl ifanc yn gweld y sefyllfa bresennol yn heriol mae Llywodraeth Cymru wedi creu adnodd ar-lein sy'n hyrwyddo'r nifer o offer digidol sydd wedi'u cynllunio'n benodol i gefnogi pobl ifanc â'u hiechyd meddwl a'u lles emosiynol eu hunain.

Mae Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl i Berson Ifanc yn cysylltu pobl ifanc, rhwng 11 a 25 oed, â gwefannau, apiau, llinellau cymorth, a mwy i adeiladu gwytnwch a’u cefnogi trwy bandemig Coronavirus a thu hwnt. Mae'r dyluniad syml yn galluogi defnyddwyr i reoli eu hiechyd meddwl trwy gyfrwng sy'n addas iddyn nhw, gyda gwybodaeth, hunangymorth, a chyngor ar sut i geisio cefnogaeth bellach wedi'i hymgorffori drwyddi draw.

Gallwch gyrchu'r pecyn cymorth trwy glicio yma.