Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yma - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Coronafirws. Ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina

Adran Frys (ED)

MorristonSignB

Dylech dim ond ffonio 999 neu ymweld â'r Adran Frys mewn argyfwng go iawn

Dylech chi dim ond yn dod i'n hadran frys (ED) yn Ysbyty Treforys os yw ar gyfer cyflyrau difrifol a bygwth bywyd sydd angen sylw meddygol ar unwaith gan gynnwys anawsterau anadlu, poen difrifol yn y frest, colli gwaed trwm, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth, amheuaeth o strôc, dwfn clwyfau.

Ddim yn argyfwng ond angen help yn gyflym?

Efallai y bydd y gwasanaethau isod yn gallu'ch helpu i ddatrys eich problem yn llawer cyflymach na'r ED, a all fod yn brysur ac yn amodol ar arosiadau hir.