Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Adran Frys (ED)

Dylech dim ond ffonio 999 neu ymweld â'r Adran Frys mewn argyfwng go iawn

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn derbyn nifer fawr o alwadau gan gleifion sydd eisiau trefnu apwyntiad. Nodwch, os gwelwch yn dda, NAD yw’r system “Galwch yn Gyntaf” ar gael yn Ysbyty Treforys ar hyn o bryd. Mae’r system ond yn cael cynnal peilot yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd. NI all staff gynnig apwyntiadau yn yr Adran Achosion Brys ar hyn o bryd, ac yn gofyn i gleifion beidio â thagu’r llinellau ffôn. Diolch.

Dylech chi dim ond yn dod i'n hadran frys (ED) yn Ysbyty Treforys os yw ar gyfer cyflyrau difrifol a bygwth bywyd sydd angen sylw meddygol ar unwaith gan gynnwys anawsterau anadlu, poen difrifol yn y frest, colli gwaed trwm, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth, amheuaeth o strôc, dwfn clwyfau.

Ddim yn argyfwng ond angen help yn gyflym?

Efallai y bydd y gwasanaethau isod yn gallu'ch helpu i ddatrys eich problem yn llawer cyflymach na'r ED, a all fod yn brysur ac yn amodol ar arosiadau hir.