Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

Adran Frys (ED)

Dylech dim ond ffonio 999 neu ymweld â'r Adran Frys mewn argyfwng go iawn

Mae ein Hadran Achosion Brys yn Ysbyty Treforys yn derbyn nifer fawr o alwadau gan gleifion sydd eisiau trefnu apwyntiad. Nodwch, os gwelwch yn dda, NAD yw’r system “Galwch yn Gyntaf” ar gael yn Ysbyty Treforys ar hyn o bryd. Mae’r system ond yn cael cynnal peilot yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd. NI all staff gynnig apwyntiadau yn yr Adran Achosion Brys ar hyn o bryd, ac yn gofyn i gleifion beidio â thagu’r llinellau ffôn. Diolch.

Dylech chi dim ond yn dod i'n hadran frys (ED) yn Ysbyty Treforys os yw ar gyfer cyflyrau difrifol a bygwth bywyd sydd angen sylw meddygol ar unwaith gan gynnwys anawsterau anadlu, poen difrifol yn y frest, colli gwaed trwm, llosgiadau difrifol, colli ymwybyddiaeth, amheuaeth o strôc, dwfn clwyfau.

Ddim yn argyfwng ond angen help yn gyflym?

Efallai y bydd y gwasanaethau isod yn gallu'ch helpu i ddatrys eich problem yn llawer cyflymach na'r ED, a all fod yn brysur ac yn amodol ar arosiadau hir.