Neidio i'r prif gynnwy

Brechiadau ffliw

Ffliw: Dim ond annwyd gwael ydyw?

Na. Gall y ffliw fod yn ddifrifol iawn, hyd yn oed i'r rhai sydd fel arall yn iach.

Gall eich gadael yn teimlo'n sâl iawn ac er y bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwella o fewn ychydig ddyddiau i wythnos, gall arwain at gymhlethdodau fel broncitis a niwmonia, a allai fod angen triniaeth yn yr ysbyty.

Mae babanod, menywod beichiog, pobl hŷn a'r rhai â chyflyrau iechyd sylfaenol gan gynnwys clefyd anadlol a chlefyd y galon yn fwy tebygol o ddioddef o gymhlethdodau.

Mae ffliw yn firws sy'n cylchredeg bob gaeaf. Ond eleni mae cynnydd mewn cymysgu cymdeithasol a chyswllt yn dilyn lleddfu cyfyngiadau Covid yn debygol o arwain at gynnydd mewn achosion.

Efallai y byddwn hefyd yn gweld Covid-19 a'r ffliw yn cylchredeg ar yr un pryd, felly mae'n bwysig iawn cael ein hamddiffyn.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael gwybodaeth fanwl am y rhaglen frechu, y brechlyn ei hun, pwy sy'n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim a sut i'w gael.

Ewch i'r dudalen hon ar ein gwefan i gael manylion am y rhaglen brechu rhag y ffliw i blant ym Mae Abertawe, gan gynnwys amserlenni ar gyfer brechu rhag y ffliw mewn ysgolion.