Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

5. Os oes gen i drydydd dos, a fydd angen atgyfnerthu arnaf hefyd?

Efallai y bydd angen brechiad atgyfnerthu hefyd yn nes ymlaen. Byddwn yn diweddaru'r adran hon gyda mwy o fanylion unwaith y bydd gennym hi.