Neidio i'r prif gynnwy

Mygydau wyneb: Oherwydd y cynnydd sydyn mewn heintiau Covid-19 yn ein cymunedau ac ar ein wardiau, rydym yn mynnu bod yr holl staff, cleifion ac ymwelwyr yn gwisgo masgiau wyneb ym mhob maes clinigol a chyhoeddus, ym mhob lleoliad iechyd a gofal, oni bai eu bod wedi'u heithrio.

4. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng trydydd dos a atgyfnerthu?

Mae trydydd dos yn ychwanegiad at y rhai nad ydynt efallai wedi cael ymateb imiwn llawn o'r ddau ddos cyntaf. Y nod yw rhoi lefel debyg o ddiogelwch i chi â rhywun heb system imiwnedd wan sydd wedi cael dau ddos.

Mae dos atgyfnerthu yn ddos ychwanegol i helpu pobl sydd wedi cael dau ddos i gadw eu himiwnedd, gan sicrhau'r amddiffyniad mwyaf posibl rhag COVID-19 cyn misoedd anodd y gaeaf.

Ewch i'r dudalen hon i ddarganfod mwy am ein rhaglen atgyfnerthu.