Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn

Mae nyrs mewn dillad amddiffynnol yn swabio ceg dyn mewn car yn yr uned brofi

Gyda'n gilydd byddwn yn cadw Abertawe a Castell-nedd Port Talbot yn ddiogel

Os oes gennych symptomau COVID-19, sut i gael mynediad at brawf Covid-19 yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Hefyd, gwybodaeth am olrhain cyswllt.

Ein hunedau profi:

Stadiwm Liberty, Abertawe

Dengys y llun lonydd yr uned brofi drwy ffenest y car yn Stadiwm Liberty.

Wedi'i adeiladu mewn maes parcio yn Stadiwm Liberty, Abertawe, dyma ein huned profi gyrru drwodd gyda mwyaf o gapasati, gyda lle i hyd at chwe lôn i gynnal profion. Mae'n cefnogi profion a wneir yn lleol ac hefyd profion trwy'r system brofi genedlaethol. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch naill ai archebu ar-lein (yn anffodus nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon) neu ffonio 01639 862757 rhwng 9yb ac 8yh. 

 

 

 

Caeau Chwarae Longlands Lane, Margam

Mae nyrs mewn dillad amddiffynnol yn swabio ceg dyn mewn car yn yr uned brofi

Wedi'i leoli ychydig oddi ar yr M4, dyma ein huned profi gyrru drwodd llai, gyda lle i ddwy lôn. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch naill ai archebu ar-lein (yn anffodus nid oes fersiwn Gymraeg o'r tudalen hon) neu ffonio 01639 862757 rhwng 9yb ac 8yh. 

 

 

 

Unedau Profi Symudol Cymunedol

Llun o lyfryn TTP 

O ddydd Mercher 30 Medi, bydd canolfannau profi symudol hefyd ar gael, yn gweithredu mewn gwahanol leoliadau cymunedol ledled Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Os oes gennych symptomau Covid-19, gallwch archebu apwyntiad ar-leinYn yr uned gofynnir i chi ddod â phrawf cyfeiriad a phrawf archebu, a chynigir prawf hunan-swabio i chi.

Ewch yma i gael manylion am yr unedau profi symudol a sut i drefnu apwyntiad.

 

 

Profi ac Olrhain Cwestiynau Cyffredin

Mae manylion ar sut i gael mynediad at brawf a chwestiynau cyffredin eraill isod. Prawf Antigen yw'r enw ar y prawf a gewch yn un o'r canolfannau profi - mae'n gwirio i weld a oes gennych y firws nawr. Ni fydd yn dweud wrthych a ydych wedi cael y feirws yn y gorffennol.

Sylwch y gallai fod oedi cyn cael apwyntiad prawf, felly gwnewch gais cyn gynted â phosibl ar ôl i'r symptomau ymddangos.

Profi Cwestiynau Cyffredin COVID-19

Cysylltwch ag Olrhain

Cysylltir â phobl sydd wedi profi'n bositif am Covid-19 trwy alwad ffôn gan aelod o dîm lleol a fydd yn siarad â nhw am y camau nesaf y dylai'r unigolyn eu cymryd a'r broses o olrhain cyswllt.

Cysylltwch ag Olrhain Cwestiynau Cyffredin