Neidio i'r prif gynnwy

Amser segur y wefan: Oherwydd diweddariadau arfaethedig gan Gofal Iechyd Digidol Cymru, bydd y wefan hon yn profi tair awr o amser segur ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2022 rhwng 6pm a 9pm.

Diweddariad ar ymweliadau Gwasanaethau Mamolaeth

Wedi'i ddiweddaru Hydref 2022

Gwyddom fod cael babi yn garreg filltir enfawr ym mywyd unrhyw gwpl, a bod gan bartner y fenyw sy’n rhoi genedigaeth ran hanfodol i’w chwarae, cyn, yn ystod ac ar ôl i’r babi gael ei eni. Rydym yn falch o ddweud ein bod yn gallu ailgyflwyno ymweliadau o ddydd Llun 3 Hydref yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a byrddau iechyd.

Ymweld â Ward Esgor, Ward Cyn Geni 19, Uned Asesu Cyn Geni, Uned Geni'r Bae a Ward Ôl-enedigol 20 yn Ysbyty Singleton

Ystafell Gyflenwi Ganolog/MLU

Caniateir i ddau bartner geni ymweld â'r ystafell esgor ganolog. Ni chaniateir unrhyw ymwelwyr eraill ar unrhyw adeg gan gynnwys plant. Rhowch wybod i fenywod a phartneriaid i ddweud hyn wrth eu teulu a’u ffrindiau er mwyn osgoi siom wrth y drysau gan y byddwn yn gofyn i bobl adael yr ysbyty. Wrth ddod i mewn ac allan o'r ward ar unrhyw adeg bydd angen i fenywod a phartneriaid geni ddefnyddio'r gel dwylo wrth y drysau ynghyd â'r gel dwylo a golchi dwylo i'w hannog ar bob cyfle i fenywod a phartneriaid geni.

Ward 19 Ward cyn-geni

Caniateir i ddau bartner geni ymweld, un partner geni rhwng 10am ac 8pm a'r ail bartner geni rhwng 2 a 4pm, dim plant na brodyr a chwiorydd. Bydd partneriaid geni yn cael mynediad i aros dros nos os dangosir arwyddion o symud ymlaen i esgor, bydd hyn yn cael ei benderfynu fesul achos a'i drafod gyda'r fenyw a'i phartner geni. Gel dwylo a golchi dwylo i'w hannog i fenywod a phartneriaid geni ar bob cyfle.

Uned Derbyn Cyn Geni (AAU - Antenatal Admission Unit)

Un partner geni i fynd gyda merched i'r uned i'w hasesu ar y pryd. Os caiff ei dderbyn i rannau eraill o'r uned famolaeth uchod, bydd ymweld yn berthnasol.

Ward 20 ward ôl-enedigol

Caniateir i ddau bartner geni ymweld, un partner geni rhwng 10am ac 8pm a'r ail bartner rhwng 2 a 4pm, dim plant na brodyr a chwiorydd. Ni fydd partneriaid geni yn cael aros dros nos oni bai bod merched neu eu babanod yn sâl, yna caniateir i bartneriaid aros. Gel dwylo a golchi dwylo i'w hannog i fenywod a phartneriaid geni ar bob cyfle.

Mynd gyda darpar fam am sganiau a phrofion

Apwyntiadau Meddygaeth y Ffetws:

  • Gall y partneriaid cymorth hanfodol fynychu apwyntiadau cyntaf ac apwyntiadau gwneud penderfyniadau

Clinig Cyn Geni:

  • Gall un partner fynd gyda menywod i gael sganiau ac apwyntiadau.

Uned Asesu Cyn Geni:

  • Gall un partner fynd gyda menywod ac yna aros yn y man aros.

SYLWCH - Byddem yn dal i ofyn i bartneriaid geni aros gartref os oes ganddynt Covid 19 neu os ydynt wedi datblygu symptomau o Covid 19.