Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad ymweld ag Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Croeso

Ymweld â chleifion iechyd meddwl ac anableddau dysgu

Ymwelir yn llwyr trwy apwyntiad yn unig, am awr yn unig. Rhaid i ymwelwyr sy'n cyrraedd am ymweliadau a drefnwyd ymlaen llaw wirio yn gyntaf i'r derbynfeydd canlynol cyn mynd i ymweld â'u perthynas:

  • Ysbyty Cefn Coed: Cysylltwch â'r Ward berthnasol cyn ymweld â'ch perthynas
  • Ysbyty Tonna: Cysylltwch â'r Ward berthnasol cyn ymweld â'ch perthynas
  • Clinig Caswell a Taith Newydd yn Glanrhyd: Cofrestrwch yn y dderbynfa cyn ymweld â'ch perthynas
  • Unedau Anabledd Dysgu: Cysylltwch â'r uned berthnasol cyn ymweld â'ch perthynas

Bydd ymweld yn dilyn egwyddorion tebyg i ymweld â wardiau cyffredinol. Fodd bynnag, caniateir i ymwelwyr weld cleifion iechyd meddwl ac anableddau dysgu sydd gyda ni am arosiadau byrrach.

  • Rhaid i ymwelwyr beidio â chael unrhyw gyswllt ag achos cadarnhaol o Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod diwethaf, nac unrhyw aelod o'r cartref sy'n arddangos unrhyw symptomau sy'n gysylltiedig â Covid-19.
  • Dylid cynnal pellter cymdeithasol bob amser, ac osgoi cyswllt corfforol.
  • Rhaid gwisgo masgiau wyneb ac unrhyw offer amddiffynnol priodol arall - bydd staff yn cynghori yn ôl yr angen.
  • Rhaid i ymwelwyr ddilyn hylendid dwylo llym trwy olchi eu dwylo neu ddefnyddio gel alcohol cyn, ar ôl ac yn ystod ymweld.

I ddechrau, bydd ymweld yn digwydd mewn ardaloedd awyr agored yn unig, gan ddefnyddio pebyll mawr a chodennau.

Cyfyngir yr ymweliad i'r un perthynas / ymwelydd neu ddirprwy penodol, ynghyd â gofalwr pe byddai'r ymwelydd yn ei chael hi'n anodd dod yn annibynnol.

Rydyn ni'n gobeithio cynyddu'r nifer i ddau aelod o'r teulu cyn gynted â phosib, ac yna cefnogi ymweld dan do. Fodd bynnag, bydd hyn yn amodol ar lacio cychwynnol cyfyngiadau ymweld yn mynd yn dda.

Bydd rhai cleifion yn symud rhwng yr ysbyty a'u llety rhyddhau arfaethedig (e.e. eu cartref eu hunain neu gyfleuster gofal) pan fydd eu rhyddhad terfynol o'r ysbyty yn cael ei ystyried.

Yn yr achos hwn byddem yn rhoi cyngor priodol i'r claf ynghylch ymddygiadau cymdeithasol yn ystod ei amser allan o'r ysbyty. Byddai angen i'r cleifion hyn gynnal profion llif ochrol ddwywaith yr wythnos ar gyfer Covid-19. Os yw prawf yn bositif, byddai'r claf wedyn yn ynysu ac yn cynnal prawf PCR i'w gadarnhau, a'i hysbysu trwy Profi, Olrhain Amddiffyn.