Neidio i'r prif gynnwy

Teithio tramor

Cofiwch: mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog pobl i beidio â theithio dramor ac eithrio am resymau hanfodol.

Ni allwn ddarparu brechiad ail ddos cynnar i wneud teithio dramor yn bosibl neu'n haws, h.y osgoi cwarantîn yn eich gwlad gyrchfan.

PEIDIWCH â ffonio ein tîm archebu i ofyn am hyn.

Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd eich ail ddos yn ddyledus, sydd bellach tua wyth wythnos ar ôl eich dos cyntaf.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael manylion ar sut y gall y rhai sydd wedi cael dau ddos gael tocyn teithio Covid.

Bydd angen i chi hefyd wirio gofynion mynediad arall y wlad rydych chi'n bwriadu ymweld.

 

Mae Llywodraeth y DU wedi nodi ei bod yn hyderus NA fydd teithio o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei effeithio ar gyfer y rhai a dderbyniodd fersiynau Indiaidd o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca.

Awgrymodd adroddiadau newyddion diweddar na fyddai miliynau o Brydeinwyr a dderbyniodd fersiwn Indiaidd o’r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca yn cael teithio yn Ewrop gan nad oedd y fersiwn honno o’r brechlyn wedi’i chymeradwyo gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA).

Dywedodd yr adroddiadau bod y brechlyn dan sylw yn cael ei alw'n Covishield.

Mewn ymateb i'r adroddiad hwn, cyhoeddodd Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llywodraeth y DU y datganiad a ganlyn:

"Mae hyn yn hollol anwir - ni roddwyd unrhyw frechlynnau Covishield yn y DU.

"Mae'r holl frechlynnau AstraZeneca a roddir yn y DU yr un cynnyrch ac yn ymddangos ar Fwlch COVID y GIG â Vaxzevria. Mae Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop wedi awdurdodi'r brechlyn hwn ac rydym yn hyderus na fydd teithio yn cael ei effeithio.

"Mae pob dos a ddefnyddir yn y DU wedi bod yn destun gwiriadau diogelwch ac ansawdd trylwyr, gan gynnwys profion swp unigol ac archwiliadau safle corfforol, gan reoleiddiwr y feddyginiaeth, yr MHRA.

"Ar hyn o bryd mae Tystysgrif Covid-19 Digital yr UE ar gyfer dinasyddion yr UE yn unig, neu wladolion trydydd gwlad sy'n aros yn gyfreithiol neu'n preswylio yn yr UE. Mae sicrhau teithio diogel ac agored gyda'n partneriaid byd-eang yn flaenoriaeth glir ac rydym yn ymgysylltu â'r Comisiwn Ewropeaidd ar ardystio."