Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi brechlyn COVID yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

Delwedd o'r nyrs a brechlynydd COVID Dawn Williams.

Swyddi brechlyn COVID

Mae angen i ni lenwi nifer o wahanol rolau i'n helpu ni i gael y brechlyn COVID i gymunedau ledled Abertawe a Castell-nedd Port Talbot.

Ewch i'n tudalen swyddi bwrdd iechyd i gael yr hysbysebion diweddaraf ar gyfer staff ar gyfer rhaglen frechu COVID.

Yr hyn sydd ei angen arnom fwyaf yw pobl a fydd yn gallu rhoi'r brechiadau.

Am y tro, rydym yn chwilio am yr hyn a elwir yn staff cofrestredig. Mae'r rhain yn weithwyr gofal iechyd sydd wedi'u cofrestru gyda chorff proffesiynol. Mae rhestr lawn isod.

Rydym yn chwilio'n bennaf am staff sydd wedi ymddeol yn ddiweddar neu staff sydd wedi ymddeol yn fuan, felly nid ydym yn tynnu staff o'u swyddi dydd prysur.

Fodd bynnag, gall aelodau sylweddol o staff helpu o hyd os ydynt yn ymuno â'r banc nyrsio ac yn ceisio am sifftiau ychwanegol.

Dyma'r gweithwyr rydyn ni'n chwilio amdanyn nhw:

  • Nyrs neu fydwraig ar hyn o bryd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC)
  • Meddyg ar hyn o bryd wedi cofrestru gyda thrwydded i ymarfer gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC)
  • Fferyllydd ar hyn o bryd wedi cofrestru gyda'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC)
  • Ceiropodydd / podiatrydd, dietegydd, therapydd galwedigaethol, orthoptydd / prosthetydd, parafeddygon, ffisiotherapydd, radiograffydd a therapydd lleferydd ac iaith sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC)
  • Hylendydd deintyddol a therapydd deintyddol wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol
  • Optometrydd wedi'i gofrestru gyda'r Cyngor Optegol Cyffredinol.

Gall aelodau sylweddol o staff hefyd wneud cais i'r banc nyrsio. Ffôn: 01639 684401

E-bostiwch nurse.bank2@wales.nhs.uk 

Oriau agor swyddfa: 9am i 5pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener a 9am i 2pm ar benwythnosau

 

 

Ddim yn siŵr a yw hynny ar eich cyfer chi? Gwyliwch y stori Newyddion ITV Cymru hon.