Neidio i'r prif gynnwy

A allwn ni ymddiried mewn brechlyn sydd wedi cael ei ruthro drwyddo?

Dau chwistrell ar fwrdd wrth ymyl tri firws COVID glas.

Er mwyn i frechlyn gyrraedd y cyhoedd bydd yn rhaid iddo weithio a bod yn ddiogel.

Efallai bod yna gamsyniad bod ymchwil brechlyn yn cymryd amser hir ond nid yr ymchwil sy'n cymryd yr amser - mae'r holl gamau ymlaen llaw, fel cael cyllid a chymeradwyaeth. Yr hyn sydd wedi cyflymu datblygiad brechlyn COVID-19 yw'r cyllid. Ariannodd Llywodraeth y DU dreialon i'w rhoi ar waith yn gyflym.

Mae'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) a'r Awdurdod Ymchwil Meddyginiaethau wedi creu'r broses gymeradwyo - mae pethau fel gwaith papur gweinyddol a oedd yn cymryd misoedd fel arfer bellach yn cael ei wneud mewn dyddiau. Dyma beth sydd wedi dod â'r amser i gyflawni'r treialon clinigol.

Mae'r prosesau wedi'u symleiddio a'u rhedeg yn gyfochrog. Nid yw hyd y treialon eu hunain wedi cael eu byrhau, ac mae'r mesurau diogelwch arferol yn parhau ac mae'n rhaid cyrraedd safonau uchel o hyd.

Mae hefyd wedi'i alluogi gan dechnoleg newydd, gan gynnwys y gallu i gynhyrchu brechlynnau yn gyflym. A chyflenwad - mae'r brechlyn yn cael ei gynhyrchu eisoes fel y gall fod ar gael cyn gynted ag yr ydym yn gwybod ei fod yn ddiogel ac yn effeithiol.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael gwybodaeth fanwl am y brechlyn COVID, diogelwch, cymhwysedd a darpariaeth.