Neidio i'r prif gynnwy

Cyrraedd ein Canolfannau Brechu Torfol

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe dair Canolfan Brechu Torfol:

1. Ysbyty Maes y Bae , a elwir hefyd yn hen ffatri Ford, ger Amazon ar Ffordd Fabian.

Cyfarwyddiadau: Mae Ysbyty'r Bae wedi'i leoli'n agos at Amazon Warehouse ar Ffordd Amazon, Crymlyn Burrows, Jersey Marine, Abertawe, SA1 8QB. Bellach gellir cyrraedd Ysbyty Maes y Bae trwy Ffordd Fabian (Diweddariad 31/03/21).

O Abertawe dilynwch Fabian Way, heibio'r Brifysgol a phasio Amazon neu os ydych chi'n dod o'r M4, ewch tuag at Abertawe ac fe welwch yr arwyddion ar gyfer Amazon. Cymerwch y tro am Amazon ar y gylchfan (ar Ffordd Amazon). Mae arwydd o ysbyty Maes y Bae o'r pwynt hwn.

Parhewch, gan ddilyn arwyddion ar gyfer Bay a phasio prif safle Amazon ar eich ochr chwith.

Ewch ymlaen heibio dwy gylchfan fach ac mae Ysbyty Maes y Bae ar eich chwith

Llun o Ysbyty maes y Bae ar google maps

2. Yr Orendy, Parc Margam, SA13 2TJ.

 

 

 

3. Canolfan Gorseinon Center, Millers Drive, gyferbyn ag Aldi, Gorseinon, Abertawe, SA4 4QN.

 

 

Cludiant am ddim i bobl â phroblemau symudedd.

Gan weithio gyda'n partneriaid yn y cynghorau lleol ar gyfer gwasanaethau gwirfoddol ac awdurdodau lleol, rydym bellach yn gallu cynnig cludiant am ddim i'n Canolfannau Brechu Torfol i'r rheini â phroblemau symudedd sydd wedi derbyn llythyrau apwyntiad. (Fel bob amser, dim ond y rhai sydd wedi derbyn apwyntiadau ddylai ddod i'n canolfannau.)

I drefnu cludiant gall trigolion Abertawe gysylltu â: 07538 105244 neu amymeredithcovid@scvs.org.uk

A gall trigolion Castell-nedd Port Talbot gysylltu â: 07494 966448 neu covid19discharge@nptcvs.org.uk