Neidio i'r prif gynnwy

Ble ydw i yn y ciw?

Amserlenni brechu Covid-19

Gwybodaeth yn gywir ar: 22/04/21

Sylwch fod yr holl ddyddiadau yn cael eu hamcangyfrif yn seiliedig ar wybodaeth gyfredol am gyflenwad brechlyn ac yn destun i newid os bydd meintiau cyflenwi neu ddyddiadau dosbarthu yn newid.

Ble rydyn ni nawr?

Rydym yn falch o ddweud ein bod yn dal i wneud cynnydd rhagorol wrth gyflwyno'r brechlyn i bob oedolyn ym Mae Abertawe ac rydym yn aros tua 2 wythnos yn gynt na'r disgwyl. Mae ein hamserlen, wrth gwrs, yn dibynnu ar gyflenwad brechlyn, ac nid oes gennym sicrwydd ynghylch cyflenwadau y tu hwnt i 2-3 wythnos. Fodd bynnag, gobeithiwn y gallwn barhau i wthio ymlaen a pharhau i frechu grwpiau oedran iau.

Rydym wedi dechrau amserlennu dos 1af arferol ar gyfer y rhai rhwng 39 a 30 oed. Mae'r lefelau cyflenwi cyfredol yn golygu y byddant yn cael y brechlyn Pfizer.

 

Ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi cael eich colli?

Yn 80 oed neu'n hŷn neu'n hynod fregus yn glinigol: cysylltwch â'ch meddyg teulu.

Yn 40 oed neu'n hŷn, neu'n 16-64 oed gyda rhai cyflyrau iechyd sylfaenol: ffoniwch 01792 200492 neu 01639 862323 neu e- bostiwch: SBU.Covidbookingteam@wales.nhs.uk

Staff gofal cymdeithasol: e- bostiwch: westglamsocialcarevaccinations@swansea.gov.uk

Staff iechyd: cysylltwch â'ch rheolwr llinell.

 

Ail ddosau

Cewch eich galw yn ôl yn awtomatig am eich ail ddos o'r brechlyn Pfizer neu AstraZeneca tua 12 wythnos ar ôl y cyntaf.

Os cawsoch eich dos cyntaf yn eich meddygfa, byddwch yn clywed ganddynt ac yn dychwelyd yno.

Os cawsoch eich brechu mewn Canolfan Brechu Torfol, yr Immbulance neu fferyllfa, bydd y bwrdd iechyd yn eich galw yn ôl. Byddwn yn gwneud ein gorau i roi eich ail ddos i chi yn yr un lleoliad, ond efallai na fydd hyn yn bosibl.

Amserlen ail ddos 

O Ddydd Llun, Ebrill 26 ain , byddwn yn rhoi 2il ddos o'r brechlyn Rhydychen-AstraZeneca i'r rhai 79 oed ac iau yn ein Canolfannau Brechu Torfol Margam a Chanolfan Gorseinon. Yna byddwn yn gweithio ein ffordd i lawr trwy'r grwpiau oedran.

Mae meddygfeydd yn parhau â'u hapwyntiadau 2 il ddos, yn bennaf ar gyfer y rhai yr ystyrir eu bod yn risg uchel neu gymedrol, h.y yn hynod fregus yn glinigol neu sydd â chyflwr iechyd sylfaenol. Mae nifer fach o bobl dros 80 oed a thrigolion cartrefi gofal eto i dderbyn eu 2il ddos.