Neidio i'r prif gynnwy

Anableddau dysgu a salwch meddwl difrifol

Diweddariad 20/04/21

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi neu rywun annwyl yn dod o fewn y categori hwn ac nad ydyn nhw eto wedi cael eich galw am eich dos cyntaf, e- bostiwch sbu.covidbookingteam@wales.nhs.uk

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn glir bod ei dull yn gynhwysol, sy'n golygu nad oes unrhyw un sy'n agored i niwed yn y grwpiau hyn yn cael ei golli neu ei adael ar ôl.

Os ydych chi neu rywun annwyl eisoes wedi cofrestru gyda'ch meddygfa fel un ag anabledd dysgu neu salwch meddwl difrifol, byddwch chi neu nhw yn cael eu galw'n awtomatig am frechu o dan grŵp 6.

Gofynnir hefyd i'n timau iechyd meddwl ac anabledd dysgu cymunedol, partneriaid mewn cynghorau ac elusennau lleol a, lle bo hynny'n briodol, gwasanaethau arbenigol fel gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a theuluoedd a gofalwyr nodi pwy ag anableddau dysgu a salwch meddwl y dylid eu blaenoriaethu ar gyfer brechu o dan grŵp 6.

Os ydych chi neu rywun annwyl yn byw mewn llety â chymorth, cysylltir â chi neu hwy hefyd i gael eich brechu.

Dylai brechiadau ddechrau Ddydd Llun, Mawrth 8fed a rhedeg tan Ebrill 19eg. Fodd bynnag, mae hyn yn dibynnu ar gyflenwad brechlyn.

Gwneir y rhan fwyaf o'r brechiadau mewn meddygfeydd. Ond os ydych wedi'ch cofrestru gyda Phractis Meddygol Abertawe, Brunswick, Nicholl Street, Prifysgol, Dyfed Road, Uplands & Mumbles a meddygfeydd Mount, cewch eich galw i Ganolfan Brechu Torfol (MVC.)

Efallai y bydd rhai cleifion sydd wedi'u cofrestru â meddygfeydd Fforestfach Medical Group, Gerddi Victoria a Kingsway hefyd yn cael eu galw i MVC.

Ewch i'r dudalen hon ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau llawn ar frechiadau ar gyfer unigolion ag anabledd dysgu neu salwch meddwl difrifol.