Neidio i'r prif gynnwy

Pam y dylem gael y brechlyn? A chwestiynau eraill.

Mae dyn gyda'i law o dan ei ên yn edrych i fyny ar lawer o farciau cwestiwn o'i gwmpas.

Mae brechlyn COVID-19 yn gam pwysig a chadarnhaol yn yr ymateb hirdymor i'r pandemig byd-eang.

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth amddiffyn ein hunain a'n hanwyliaid - dylech chi ystyried cael brechlyn COVID-19 os cynigir un i chi.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod efallai bod gennych gwestiynau.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael atebion i lawer o gwestiynau cyffredin gan gynnwys gwybodaeth am ddiogelwch / effeithiolrwydd, cymhwysedd, darpariaeth a threialon brechlyn.