Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gastroenteroleg

Statws ar 20 fed Awst 2020

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig rhai apwyntiadau wythnosol wyneb yn wyneb a ffôn ar gyfer cleifion allanol Gastroenteroleg a Hepatoleg brys. Mae'r holl apwyntiadau cleifion allanol safonol yn cael eu cynnal ar lein neu dros y ffôn, mewn niferoedd llai gyda'r bwriad o allu cynyddu o ddydd Llun 7 Medi 2020 yn Ysbyty Treforys.

Mae Cholangiopancreatograffi Retrograde Endosgopig (ERCP), uwchsain Endosgopig (EUS) yn rhedeg yn ddyddiol mewn niferoedd llai. Mae gwasanaethau Endosgopi Diagnostig yn Ysbytai Singleton, Treforys a Castell-nedd Port Talbot yn rhedeg yn ddyddiol, ond mewn niferoedd llai. Mae clinigau ffiboscan yn rhedeg yn wythnosol mewn niferoedd llai yn yr Uned Diwrnod Meddygol yn Ysbyty Singleton. Mae gwasanaethau Sgrinio Coluddyn Cymru wedi ailgychwyn, gyda llai o weithgaredd yn Ysbytai Singleton a Threforys.

Mae'r Uned Diwrnod Meddygol yn Ysbyty Singleton yn parhau i berfformio arllwysiadau, draeniau, adolygiadau o gleifion a phrofion gwaed fel arfer.

Mae Offer Amddiffyn Personol (PPE) yn cael ei ddefnyddio lle bo angen.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn adolygu ein cynlluniau i adfer archebu apwyntiadau Endosgopi brys ac arferol, ailadrodd a gwyliadwriaeth ac Endosgopi Capsiwl.

Ail-gychwyn y cynlluniau i gefnogi clinigau cleifion allanol brys / arferol wyneb yn wyneb yn Ysbyty Talbot porthladd Singleton a Castell-nedd