Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Diabetes / Endocrinoleg

Statws ar 20 fed Awst 2020

Ysbyty Singleton:

Mae pob clinig Diabetes ac Endocrin rheolaidd yn gweithredu trwy ymgynghoriadau ffôn ar draws pob safle.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn adolygu ein cynlluniau i ailgychwyn clinigau wyneb yn wyneb misol ar gyfer cleifion Diabetes ac Endocrin sydd angen cael eu gweld.

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot:

Mae pob clinig Diabetes ac Endocrin rheolaidd yn gweithredu trwy ymgynghoriadau ffôn.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol

Rydym yn adolygu ein cynlluniau i ailgychwyn clinigau wyneb yn wyneb ar gyfer cleifion Diabetes ac Endocrin sydd wedi'u labelu'n angenrheidiol yn ôl eu hymgynghorydd.

Byddwn hefyd yn cychwyn ymgynghoriadau fideo ar gyfer pob claf.

Ysbyty Treforys:

Mae pob clinig Diabetes ac Endocrin rheolaidd yn gweithredu trwy ymgynghoriadau ffôn, asesiad ar-lein o nodiadau clinigol, a lle bo angen ar gyfer achosion brys tu hwnt, apwyntiad wyneb yn wyneb.