Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Cymhorthion clyw (brys)

Statws ar 26 Awst 2020

Cymorth Clyw Brys ac Asesiadau Clyw ar gyfer Oedolion a Phlant

Ymgynghoriadau clinigol yw'r rhain lle mae angen apwyntiad wyneb yn wyneb. Ar hyn o bryd dim ond yn Sway Rd Treforys a Chanolfan Adnoddau Port Talbot y mae'r clinigau hyn yn digwydd. Caiff yr apwyntiadau eu trefnu fesul blaenoriaeth. Mae cleifion yn cysylltu ag awdioleg a rhoddir apwyntiad wyneb yn wyneb iddynt os oes gennynt anghenion brys ac na ellir eu rheoli gan fynychu apwyntiad o bell.