Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Trawma ac Orthopedeg

Statws ar 20 Awst 2020

Cleifion Allanol:

Mae Clinigau Toriad Esgyrn yn parhau i redeg yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot - Ar hyn o bryd nid oes darpariaeth i symud y rhain i safle arall. Mae clinigau cleifion newydd bellach ar lein.

Mae Clinigau Trawma Is-arbenigedd wedi'u lleoli yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot.

Mae cleifion Pediatreg Dewisol Brys yn cael eu gweld. Bydd y cleifion hyn yn cael eu gweld a'u trin yn Singleton ( Hafan Y Mor) .

Mae Cleifion Asgwrn Cefn Dewisol Brys yn cael eu gweld. Bydd y cleifion hyn yn cael eu gweld a'u trin yn Ysbyty Treforys.

Mae pob claf sy'n aros i gael ei weld yn cael ei adolygu gan glinigwr dros y ffôn neu i drefnu apwyntiad brys yn NPTH os credir bod angen hynny.

Triniaeth Llawfeddygol:

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw driniaethau llawfeddygol wedi'u cynllunio.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol
Cleifion Allanol

Disgwylir i'r Clinigau Cleifion Allanol canlynol ailgychwyn erbyn diwedd mis Medi .

Rydym yn gweithio trwy'r rhestr aros yn nhrefn blaenoriaeth glinigol.

- Cluniau a Chneiniau Dewisol Brys yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

- Dwylo Dewisol Brys yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

- Traed a ffêr Dewisol Brys yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

- Ysgwyddau Dewisol Brys yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Bydd pob claf yn cael ei archebu mewn slot apwyntiad a fydd naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn / fideo. Fel rhan o'r broses archebu, gofynnir cyfres o gwestiynau i gleifion ynglyn â symptomau COVID cyn i unrhyw apwyntiad wyneb yn wyneb gael ei drefnu.

Nid yw'r apwyntiadau / clinigau canlynol wedi'u hadfer eto:

- Cluniau a Chneiniau Dewisol Arferol;

- Troellau Dewisol Arferol;

- Dwylo Dewisol Arferol;

- Traed a Ffêr Dewisol Arferol;

- Ysgwyddau Dewisol Arferol;

- Pediatreg Dewisol Dewisol

Triniaethau

Disgwylir i'r triniaethau canlynol ailgychwyn mewn cyfeintiau bach ym mis Medi , a bwriedir eu cynnal yn Ysbyty Castell-nedd Post Talbot.

- Dwylo Dewisol Brys;

- Traed a Ffêr Dewisol Brys;

- Pengliniau Dewisol Brys ni fydd hyn yn cynnwys nid amnewid pen-glin