Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Therapi Lleferydd ac Iaith

Statws ar 26 Awst 2020

Oedolion:

Mae'r gwasanaeth yn parhau i gynnig apwyntiadau asesu a therapi ar lein a dros y ffôn. Bellach mae gennym nifer gyfyngedig o apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gael ar draws y Bwrdd Iechyd sydd ar hyn o bryd yn cael eu cadw ar gyfer unigolion sy'n cwrdd â meini prawf penodol ar gyfer asesiad wyneb yn wyneb arbenigol. Bydd y therapydd asesu yn penderfynu ar hyn yn ystod yr ymgynghoriad ar lein neu ffôn cychwynnol.

Cysylltwch â'r Adran Therapi Lleferydd ac Iaith ar 01792 703855 neu 01792 703766 os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Plant:

Mae'r tîm yn cynnig apwyntiadau ymgynghori dros y ffôn ac ar lein. Cysylltir â phlant ar ein rhestr aros a'n rhestr ddilynol dros y ffôn.

Mae gennym nifer gyfyngedig o apwyntiadau wyneb yn wyneb yng Nghanolfannau Plant Castell-nedd Port Talbot ac Hafan Y Mor. Yn dilyn yr ymgynghoriad ffôn neu rithwir, cynigir yr apwyntiadau wyneb yn wyneb hyn i blant os yw'r Therapydd Lleferydd ac Iaith wedi nodi bod angen asesiad arbenigol wyneb yn wyneb.

Unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01792 517863 neu 01639 862718. Oriau agor yr Adran yw dydd Llun i ddydd Gwener: rhwng 8:30 a 4:30 pm.