Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Strôc

Mae'r clinig Ymosodiad Isgemig Dros Dro wedi parhau i redeg o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y pandemig er mwyn adolygu pob claf newydd yn y Ganolfan Ymosodiad Isgemig Dros Dro yn Nhreforys. 

Ailgychwynnodd y clinig dilynol wythnosol ym mis Gorffennaf ac mae bellach wedi'i leoli yn y Ganolfan Ymosodiad Isgemig Dros Dro. Mae hyn yn cynnwys apwyntiadau wyneb yn wyneb ac ar lein.