Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhoi'r gorau i ysmygu

Statws ar 26 Awst 2020

Mae'r Tîm Cymunedol 'Helpa fi i Stopio' yn gweithio gyda staff symudol Iechyd Cyhoeddus Cymru ac aelod o dîm ysbyty 'Helpa fi i Stopio.' Mae cynghorwyr sy'n helpu rhoi’r gorau i ysmygu yn gweithio gartref ac yn parhau i ddarparu rhoi’r gorau i ysmygu dros y ffôn ac ar lein, neu fel grŵp gan ddefnyddio 'Microsoft Teams' ar gyfer galwadau fideo.

Ewch yma i gael mynediad i'r gwasanaeth.  

Nid yw'r gwasanaeth wedi dod i ben yn ystod y pandemig, ond mae'r clinigau / grwpiau cymunedol wedi cau. Nid yw'n bosibl ail-ddechrau'r rhain eto oherwydd yr angen i barhau i gadw pellter cymdeithasol.