Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Rhewmatoleg

Statws ar 20 fed Awst 2020

Mae pob clinig Rhewmatoleg yn gweithredu trwy ymgynghoriadau ffôn a fideo.

Mae apwyntiadau clinig wyneb yn wyneb yn gweithredu ar gyfer cleifion sydd wedi'u labelu'n angenrheidiol gan eu cynghorydd.