Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Radioleg

Statws ar 20 Awst 2020

Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cancr ar frys a chancr ac amheuir ar frys ar draws pob arbenigedd yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar wasanaethau hanfodol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i:

- MRI Anesthetig Cyffredinol;

- Sganiau CT; gan gynnwys colonograffeg CT

- Ffilm plaen frys a heb ei threfnu

- Sganiau Meddygaeth Niwclear brys a heb eu trefnu

- Delweddu GI Uchaf ac Isaf brys a heb ei drefnu

- Delweddu CT a MRI Cardiaidd Brys

- Pob Pediatreg;

- Delweddu cyhyrysgerbydol brys a heb ei drefnu;

- Pigiadau steroid dan arweiniad delweddu cyhyrysgerbydol brys

- UD Endosgopig GI Isaf

- Pob achos Theatr ac argyfwng, fel sy'n briodol

- Delwedd ar y Fron ac ymholiad ymyrraeth


Cynlluniau ar gyfer y dyfodol

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ac yn aros am arweiniad Llywodraeth Cymru, yn barod ar gyfer ail-ddechrau Delweddu ar gyfer y meysydd canlynol:

- CTs arferol / MRI / uwchsain / ffilm blaen;

- Delweddu cyhyrysgerbydol arferol

- Ffilm plaen arferol ar gyfer cyflyrau cronig a phobl agored i niwed (pediatreg / geriatreg)

- Uwchsain arferol y pen a'r gwddf

- Pob atgyfeiriad arferol arall.