Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Optegwyr

Statws ar 26 Awst 2020

Gofynnwyd i optegwyr gau yn ystod y pandemig. Arhosodd nifer fach ar agor i ddarparu help a chefnogaeth ar gyfer achosion brys iawn ac mae nifer o gleifion wedi cael cefnogaeth trwy'r optegwyr hyn.

Mae optegwyr bellach wedi ail-agor ac yn gallu ail-ddechrau galw cleifion ar gyfer profion golwg.

Mae offer pellhau cymdeithasol ac amddiffynnol personol ar waith yn unol â'r canllawiau.