Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth Coronafeirws/COVID-19

Llun o feirws o dan feicrosgop

Mae achosion o Covid-19 yn codi eto. Cadwch bellter diogel. Golchwch eich dwylo. Gwisgwch orchudd wyneb yn ôl yr angen.

Os oes gennych unrhyw symptomau Covid-19: tymheredd uchel; peswch parhaus newydd, neu golli blas neu arogl, arhoswch adref ac archebwch brawf lleol - ffoniwch 01639 862757 (preswylwyr Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn unig.)

I gael prawf yn ein hunedau profi statig ym Margam a Stadiwm Liberty, ffoniwch 01639 862757, 9 am-8pm.

I gael prawf yn un o'r unedau profi cymunedol symudol newyddarchebwch trwy wefan Llywodraeth Cymru. (Ffoniwch 01639 862757, opsiwn pump, os oes gennych ymholiad)

Am becyn profi cartref, ffoniwch 119

Gweler y dudalen Prawf, Olrhain, Amddiffyn i gael mwy o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin.

Cyfnod clo Abertawe - ewch yma am wybodaeth. Cyfnod clo Castell-nedd Port Talbot - ewch yma am wybodaeth.