Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Gwybodaeth Coronafeirws/COVID-19

Llun o feirws o dan feicrosgop

Gwybodaeth a chyngor diweddaraf am Coronafeirws (COVID-19) yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.