Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Coronafeirws (COVID-19)

Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

Dilynwch y ddolen hon i gael manylion am newidiadau dros dro i rai gwasanaethau. 

Dilynwch y ddolen hon i weld diweddariadau clinigau cleifion allanol. 

Am fanylion y gefnogaeth ers bod ymweliadau ysbytai wedi dod i ben, dilynwch y ddolen hon. Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.
Uchod mae 'na fideo gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru gyda gwybodaeth am COVID-19 yn Iaith Arwyddion Prydain.
Gellir gweld trawsgrifiad Saesneg o'r fideo BSL trwy fynd i'r dudalen hon. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)

I gael gwybodaeth hawdd ei darllen am COVID-19, a elwir hefyd yn Coronavirus, a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Dilynwch y ddolen hon i Becyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc Llywodraeth Cymru.

Mae'r pecyn cymorth ar gyfer pobl ifanc 11 i 25 oed ac mae'n cynnwys chwe rhestr chwarae i gyfeirio pobl ifanc at ystod eang o adnoddau ar-lein i'w helpu trwy'r gloi-lawr a phandemig COVID-19. Ym mhob un o'r rhestri chwarae mae gwefannau hunangymorth, apiau, llinellau cymorth, a mwy i gefnogi iechyd meddwl a lles.

 

Dolenni defnyddiol:

Ewch i newyddion a datganiadau diweddaraf Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar Coronavirus (COVID-19)

I gyfrannu at ein tudalen JustGiving dilynwch y ddolen hon

I gael y wybodaeth ddiweddaraf yng Nghymru gyfan, gan gynnwys y nifer ddiweddaraf o achosion yng Nghymru, ewch i dudalen benodol Coronavirus Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ewch i'n tudalen arbennig i gael cyngor pellach ar sut i atal heintiau rhag lledaenu.

Ewch i'r dudalen hon o Lywodraeth y DU i gael y nifer ddiweddaraf o achosion a risg yn y DU. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)