Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Coronafeirws (COVID-19)

Delwedd faner o firysau yn nodi coronafeirws

Dilynwch y ddolen hon i gael manylion am newidiadau dros dro i rai gwasanaethau. 

Dilynwch y ddolen hon i weld diweddariadau clinigau cleifion allanol. 

Am fanylion y gefnogaeth ers bod ymweliadau ysbytai wedi dod i ben, dilynwch y ddolen hon. Noder, mae'r ddogfen yma yn Saesneg yn unig.
Uchod mae 'na fideo gan Wasanaeth Ambiwlans Cymru gyda gwybodaeth am COVID-19 yn Iaith Arwyddion Prydain.
Gellir gweld trawsgrifiad Saesneg o'r fideo BSL trwy fynd i'r dudalen hon. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)
Mae'r ddau ddolen ganlynol wedi cael eu creu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru mewn fformatau ychwanegol i sicrhau bod y wybodaeth yn fwy hygyrch i bobl sydd angen gwybodaeth mewn ieithoedd ychwanegol neu wybodaeth wedi'i disgrifio ar sain.

I gael gwybodaeth hawdd ei darllen am COVID-19, a elwir hefyd yn Coronavirus, a'r hyn y mae'n ei olygu i chi, ewch i'r dudalen hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Dolenni defnyddiol:

Ewch i newyddion a datganiadau diweddaraf Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar Coronavirus (COVID-19)

I gyfrannu at ein tudalen JustGiving dilynwch y ddolen hon

I gael y wybodaeth ddiweddaraf yng Nghymru gyfan, gan gynnwys y nifer ddiweddaraf o achosion yng Nghymru, ewch i dudalen benodol Coronavirus Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ewch i'n tudalen arbennig i gael cyngor pellach ar sut i atal heintiau rhag lledaenu.

Ewch i'r dudalen hon o Lywodraeth y DU i gael y nifer ddiweddaraf o achosion a risg yn y DU. (Mae'r cynnwys trydydd parti hwn ar gael yn Saesneg yn unig.)