Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Coronafeirws/COVID-19

Mae Coronafeirws (COVID-19) yn cylchredeg yn Abertawe a Castell-nedd Port Talbot. Yma fe welwch y newyddion, y cyngor a'r wybodaeth allweddol ddiweddaraf.