Brexit - dolenni i wybodaeth a diweddariadau.

brexit1
Gwybodaeth ddefnyddiol am Brexit a GIG Cymru.

Rydym yn deall y gall ein staff, a'n cleifion, fod â phryderon am yr ymadawiad y DU sydd ar ddod o'r UE. Nod y dudalen hon yw rhoi gwybodaeth a chysylltiadau perthnasol i chi i ateb cwestiynau y gallech chi, neu'r cleifion y byddwch chi'n dod i gysylltiad â hwy, eu cael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: