Oherwydd pwysau eithriadol a digynsail, ni allwn gyfieithu a diweddaru pob tudalen ar yr adeg hon. Fodd bynnag, mae'r tudalennau hyn - Coronafeirws COVID-19 a COVID-19: newidiadau dros dro i rai o'n gwasanaethau - yn cael eu diweddaru'n rheolaidd.

Brexit - dolenni i wybodaeth a diweddariadau.

Newyddion diweddaraf

 

Nid yw’r DU yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd bellach.

Rydym yn profi cyfnod o drawsnewid, fydd yn para hyd ddiwedd Rhagfyr 2020.

Ni fydd llawer yn newid dros y tymor byr. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan nad yw’n gweld unrhyw aflonyddwch i'r ffordd y caiff y GIG neu wasanaethau gofal cymdeithasol eu rhedeg yn ystod y cyfnod hwn.

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl ar dudalen Paratoi Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ewch i dudalen Paratoi Cymru.

 

 
Gwybodaeth ddefnyddiol am Brexit a GIG Cymru.

Rydym yn deall y gall ein staff, a'n cleifion, fod â phryderon am yr ymadawiad y DU sydd ar ddod o'r UE. Nod y dudalen hon yw rhoi gwybodaeth a chysylltiadau perthnasol i chi i ateb cwestiynau y gallech chi, neu'r cleifion y byddwch chi'n dod i gysylltiad â hwy, eu cael.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: