Mae ein hysbytai yn brysur IAWN. Os nad yw'n argyfwng, ewch i'n tudalen cyngor ar ofal brys
Mae norofeirws yn cylchredeg. Ewch i'n tudalen cyngor norofeirws

Mae'r gaeaf yn dod - felly mae'r ffliw hefyd! Ewch i'n tudalen cyngor ar y ffliw 

Ymgysylltu - Meddygfa Cwmllynfell

Rhwng 8 Ebrill a 20 Mai 2019, bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn ymgysylltu â chleifion yn dilyn cais gan Bartneriaeth Tawe Aman, sy'n darparu gwasanaethau meddygon teulu lleol, i drosglwyddo gwasanaethau i'w safleoedd ymarfer cyfagos.

Mae'r practis Meddyg Teulu wedi nodi nad yw'r adeiladau yng Nghwmllynfell yn addas at y diben a hefyd y byddai trosglwyddo gwasanaethau yn gwella cynaliadwyedd trwy ganiatáu defnydd llawn o safleoedd cyfagos a mwy o fynediad i weithwyr iechyd proffesiynol.

Byddai'r Bwrdd Iechyd a Phractis Meddygon Teulu yn dymuno gweithio gyda'r boblogaeth i weld sut y gall cleifion barhau i gael mynediad at wasanaethau meddygol cyffredinol yn ddiogel ac yn effeithiol a byddai Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn dymuno deall effaith hyn ar anghenion lleol. Cydnabyddir, petai'r cynnig hwn yn cael ei gefnogi, y byddai angen rhoi trefniadau cludiant cymunedol amgen effeithiol ar waith.

Cytunwyd ar ystod a chwmpas yr ymgysylltiad â Chyngor Iechyd Cymuned Bae Abertawe. Mae dogfen ymgysylltu ar gael i'w lawrlwytho isod.

Mae croeso i chi fynychu'r sesiynau galw heibio a gynhelir yn Neuadd Les Neuadd Cwmllynfell gyda'r Cyngor Iechyd Cymuned ar y dyddiadau a'r amseroedd canlynol:

Dyddiad & Amser

Dydd Iau 11fed  Ebrill 2019 - 9.00 - 1.00 pm

Dydd Llun 29 ain Ebrill 2019 - 4.00 - 6.30pm

Dydd Iau 2 il Mai 2019 - 12.00 - 16.30 pm

 

Gallwch chi roi gwybod i ni beth rydych chi'n ei feddwl drwy:

Ysgrifennu atom:

Tîm Gofal Sylfaenol

Cwmllynfell Ymgysylltu

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot

Bloc A

Port Talbot

SA12 7BX

E-bostiwch ni: ABM.Cwmllynfell@wales.nhs.uk

Ffôn: 01639 684581 a 01639 684631

 

Rydym wedi cynhyrchu ffurflen ymateb fel ei bod yn haws i chi ymateb i'r ymgysylltiad hwn. Byddem yn gwerthfawrogi eich bod yn llenwi hwn.

Dogfen ymgysylltu (Cymraeg)

Dogfen ymateb ymgysylltu (Cymraeg)

Asesiad Cydraddoldeb ac Effaith (Cymraeg)

Demograffeg Poblogaeth (Cymraeg)