Neidio i'r prif gynnwy

Dechrau ymgynghori ynghylch ein hamcanion cydraddoldeb

Rydym yn dechrau ymgynghori â phobl ynghylch ein hamcanion cydraddoldeb arfaethedig am y pedair blynedd nesaf.  Hoffwn glywed eich sylwadau ar ein hamcanion cydraddoldeb drafft, a gellir eu dychwelyd drwy ddefnyddio’r ffurflen ateb hon. 

Cysylltwch â ni os ydych eisiau cymorth i adborthi eich barn neu i ofyn am y ffurflen ateb hon mewn fformat a/neu iaith wahanol.

Gallwch ddychwelyd y ffurflen hon wedi’i chwblhau i:

Drwy’r post:        Hazel Robinson

                   Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

                   Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

                   Un Porthfa Talbot

                   Baglan

                   Port Talbot

                   SA12 7BR

Drwy e-bost:  SBU.StaffExperienceTeam@wales.nhs.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 10 Chwefror 2020

 

Ffurflen Ymateb Ymgynghori (Cymraeg)